ocakları

 1. Tarih Öğretmeni

  Türk Ocakları

  Türk Ocakları Osmanlı Devleti ve Cumhûriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defâ 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler. Dış devletler de onlara destek oldu...
 2. Tarih Öğretmeni

  Kapıkulu Ocakları (Ocağı)

  Kapıkulu Ocakları Eski Türk devletlerinde hâkana bağlı askerî teşkilât. Orta Asya Türk devletlerinde doğrudan hâkana bağlı merkezî ordu olup, Büyük Selçuklu Devletinde “gulâmân-ı saray” denirdi. Memlûk Devletinde de mevcud olan teşkilât, Osmanlı Devletine Türkiye Selçuklularından geçmiştir...
 3. Tarih Öğretmeni

  Garb (Garp) Ocakları

  Garb (Garp) Ocakları Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç eyâleti; Tunus, Cezâyir ve Trablusgarb’a verilen ortak ad. Bunların muhtar bir idâreleri vardı. On altıncı yüzyılda Kuzey Afrika kıyılarında, batıdan Portekizlilerle İspanyolların, doğuda da Osmanlıların katıldıkları büyük bir nüfuz...
Geri
Üst Alt