nadir

 1. Tarih Öğretmeni

  Abdülezel Paşa

  Abdülezel Paşa Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yetişen ve Yunan Harbinde (1897) şehit düşen kıymetli bir komutan. 1827 (H.1243) senesinde Konya’nın Hadim kazasında doğdu. On altı yaşındayken er olarak orduya girip asker oldu. On iki sene kadar Arabistan’da kalıp, Osmanlı ordusunda...
 2. Tarih Öğretmeni

  Hükümdar Nadir Şah

  Nadir Şah İran’daki Afşarlılar Hânedanının kurucusu. 22 Ekim 1688’de Kübhân’da doğdu. İmâm Kulu bin Nezr Kulu’nun oğludur. Türklerin Afşar boyundandır. Cesâreti ve yiğitliği dikkati çekerek, etrâfında toplanıldı. 1726’da beş bin kadar askeriyle Sâfevî tahtını ele geçirme mücâdelesi veren İkinci...
 3. Tarih Öğretmeni

  Abdülkerim Nadir Paşa

  Abdülkerim Nadir Paşa (1807-1883) Son devir Osmanlı kumandanlarından. Zağra'da doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Man-sûre-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi'nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi...
Geri
Üst Alt