• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

mete

  1. F

    Mete Çetik - Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (1906-1908) Örgütü

    Mete Çetik - Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (1906-1908) Örgütü (Y. Lisans) Ankara Ü. Sos. Bil. Ens., Ankara 1995 Danışman: Prof. Dr. Sina Akşin İNDİR
  2. Yorgun

    Mete Han Dönemi

    Mete Han Dönemi Mete Han’ın babası Teoman Çin yıllıklarında Tan-hu (veya Şan-yü) diye anılmaktadır ki, Hun dilinde imparator ünvanı olan bu tabir basit bir kabile reisi değil, çok önceleri teşekkül etmiş bir devletin başkanı olduğunu gösterir. Üvey anasının teşviki ile babası tarafından...
Üst Alt