• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

merkez

 1. Tarih Öğretmeni

  Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri

  Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri. -İstanbul 1994. - XIV, 632 s. pdf indir
 2. N

  merkez teşkilatında değişimler

  MERKEZ TEŞKİLATINDA DEGİŞMELER 18 Y.Y.’daki değişiklikler  18 y.y da merkez teşkilatında yer alan kurumlardan kaldırılan olmadı. Ancak bu kurumlarda görev yapan kişilerin niteliklerinde değişmeler olmuştur. Bunlar; 1- Şehzadelerin sancaklara çıkma usulünün kaldırılması ile tecrübe...
 3. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (18/11/2011 tarihli ve 77578 sayılı Makam Onayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı alt kademe yöneticilerine yetki tanıyarak sorumluluk...
Üst Alt