• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

lys tarih çıkmış sorular ve cevapları

 1. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih 2007 ÖSS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı (2.Basamak)

  2007 ÖSS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı (2.Basamak)
 2. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih 2008 ÖYS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı

  2008 ÖYS Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz? A) Teşvik-i Sanayi Kanunundan beklenenin gerçekleşememesi B) İhtiyaçtan fazla üretime...
 4. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır? A) Birinci İzmir İktisat Kongresi B)...
 5. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye...
 6. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Türkiye Cumhuriyeti, I. Yabancı okullardaki eğitim ve öğretim II. Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması III. Boğazların yönetimi IV. Musul’un Misak-ı Milli sınırları...
 7. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih 2016 LYS – 4 Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı

  1. Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat’ın kullanım amaçlarından biri değildir? A) Rasathane B) Okul C)Tapınak D) Saray E) Tahıl ambarı 2. 476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ’da...
 8. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasının hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi C) Seçimlerin 2...
Üst Alt