• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

lûgatit

  1. İSRA

    Divanı Lügati't Türk

    DİVÂNÜ LÛGAT- İT-TÜRK: Bu eser Türkçe’nin ilk dilbilgisi ve sözlük kitabıdır. Kaşgarlı Mahmud, bu eseri- ni 1068-1072 yılları arasında yazmış ve Abbasî hâlifelerinden Muktedî bi- Emrillah’a takdim etmiştir. Yakın zamana kadar eserin sadece adı biliniyordu. Eser, “Ali Emirî” tarafından...
Üst Alt