• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kurumlarinda

  1. Yorgun

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

    İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİBakanlar Kurulu Kararı: 26/5/2008-2008/13763 Resmî Gazete : 10.7.2008/26932 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS.2008/2611 05/04/2012 - 28255 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç...
Üst Alt