• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kazanım

 1. Tarih Öğretmeni

  Modern Dünyada Değişen Gündelik Hayat Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  8. ÜNİTE: MODERN DÜNYADA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT KAZANIM SAYISI:2 SÜRE (DERS SAATİ):4 ORAN (%):5,6 11.8.1. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar. a) İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin...
 2. Tarih Öğretmeni

  Sermaye ve Emek Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  7.ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK KAZANIM SAYISI:3 SÜRE (DERS SAATİ):6 ORAN (%):8,3 11.7.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar. El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim arasındaki farklılıklar...
 3. Tarih Öğretmeni

  Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  5. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ KAZANIM SAYISI: 5 SÜRE (DERS SAATİ):16 ORAN (%):22,2 11.5.1. Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü analiz eder. a) Fransız İhtilali sürecinde Fransa'da yaşanan iç...
 4. Tarih Öğretmeni

  Şark Meselesi ve Denge Stratejisi (1774-1914) Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  4.ÜNİTE: ŞARK MESELESİ VE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) KAZANIM SAYISI:2 SÜRE (DERS SAATİ):10 ORAN (%):13,9 11.4.1. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditler ile Şark Meselesi (Doğu Sorunu) arasındaki ilişkiyi açıklar. a) Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesiyle birlikte...
 5. Tarih Öğretmeni

  Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Bunalım ve Dönüşüm Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  2. ÜNİTE: OSMANLI SOSYO-EKONOMİK YAPISINDA BUNALIM VE DÖNÜŞÜM KAZANIM SAYISI : 3 SÜRE (DERS SAATİ) : 10 ORAN (%) : 13,9 11.2.1. Yeni Çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmeler ile bu gelişmelerin Osmanlı devlet ve toplum hayatında ortaya çıkan muhalif hareketlerle ilişkilerini analiz...
 6. Tarih Öğretmeni

  Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  I.ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1600-1774) KAZANIM SAYISI : 4 SÜRE (DERS SAATİ) : 12 ORAN (%) : 16,7 11.1.1. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. a) Habsburg İmparatorluğuma karşı yürütülen uzun...
 7. Tarih Öğretmeni

  Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  7.ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ KAZANIM SAYISI : 5 SÜRE (DERS SAATİ) : 6 ORAN (%) : 8,3 10.7.1. Osmanlı Devleti'nde Millet sisteminin yapısını analiz eder. a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen anlamlara değinilir. b) Farklı dinî...
 8. Tarih Öğretmeni

  Sultan ve Kapu Halkı Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  6.ÜNİTE : SULTAN VE KAPU HALKI KAZANIM SAYISI : 2 SÜRE (DERS SAATİ) : 4 ORAN (%) : 5,6 10.6.1. Topkapı Sarayı'nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder. a) Padişahın ikametgâhı...
 9. Tarih Öğretmeni

  Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600) Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  5. ÜNİTE : DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1600) KAZANIM SAYISI : 5 SÜRE (DERS SAATİ) : 20 ORAN (%) : 27,8 10.5.1. İstanbul'un Fethi'nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik ve politik sonuçlarını kavrar. a)...
 10. Tarih Öğretmeni

  Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  4.ÜNİTE : BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ KAZANIM SAYISI : 6 SÜRE (DERS SAATİ) : 10 ORAN (%) : 13,9 10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini kavrar. a) Özlü...
 11. Tarih Öğretmeni

  Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  3. ÜNİTE : DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER KAZANIM SAYISI : 3 SÜRE (DERS SAATİ) : 8 ORAN (%) : 11,1 10.3.1. Beylik döneminde Osmanlı askeri gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini...
 12. Tarih Öğretmeni

  Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  ÜNİTE : 1. ÜNİTE: YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ KAZANIM SAYISI : 4 SÜRE (DERS SAATİ) : 10 ORAN (%) : 13,9 10.1.1. Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar...
 13. Tarih Öğretmeni

  5. Ünite:Türklerin İslamiyet'i Kabulü Ve Anadolu'ya Yerleşmesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  5. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABÛLÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI Ünite : 5. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABÛLÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ Kazanım Sayısı : 4 Süre (Ders Saati) : 12 Oran (%)...
 14. Tarih Öğretmeni

  4. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  4. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI Ünite : 4. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Kazanım Sayısı : 5 Süre (Ders Saati) : 12 Oran (%) : 16,7 9.4.1. İslamiyet'in...
 15. Tarih Öğretmeni

  Kadim Dünyada İnsan Testi-5 | 2017-2018 | MEB Kazanım Kavrama Testi 10 | Word |

  Kadim Dünyada İnsan Testi-5 | 2017-2018 | MEB Kazanım Kavrama Testi 10 | Word | 1 Sayfa | Cevap Anahtarı
 16. Tarih Öğretmeni

  Kadim Dünyada İnsan Testi-4 | 2017-2018 | MEB Kazanım Kavrama Testi 9 | Word

  Kadim Dünyada İnsan Testi-4 | 2017-2018 | MEB Kazanım Kavrama Testi 9 | Word | 1 Sayfa | Cevap Anahtarı Ekten indirebilirsiniz
 17. Tarih Öğretmeni

  Kadim Dünyada İnsan Testi-3 | 2017-2018 | MEB Kazanım Kavrama Testi | Word

  Kadim Dünyada İnsan Testi-3 2017-2018 MEB Kazanım Kavrama Testi Word 1 sayfa
 18. Tarih Öğretmeni

  MEB Kazanım Kavrama Testi Kadim Dünyada İnsan – 2 -Word Belgesi

  MEB Kazanım Kavrama Testi Kadim Dünyada İnsan – 2 -Word Belgesi
 19. Yorgun

  MEB -- Kadim Dünyada İnsan Ünitesi 2017-2018 Kazanım Kavrama Testi - 1- Word Belgesi

  MEB -- Kadim Dünyada İnsan Ünitesi 2017-2018 Kazanım Kavrama Testi - 1- Word Belgesi
 20. Yorgun

  İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Ünitesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

  İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA ÜNİTESİ KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 9.3.1. Türk topluluklarının Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. Türk adının anlamı açıklanarak İlk ve Orta Çağlarda Türk topluluklarının Asya'da yaşadıkları ve...
Üst Alt