• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kanunun

  1. Tarih Öğretmeni

    Tebliğat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28184 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam...
Üst Alt