• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kanunu

 1. H

  Kanunu Sultan Süleyman Kavram Haritası

  https://disk.yandex.ru/public/?hash=cmT8vFTGnJU/PxnWN5kFw%2BEIjXCmbJHCG9/zP801W38%3D
 2. İSRA

  Kanunu Esasi

  İlk Osmanlı anayasasının temel özelliği, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerini tesbit etmekten ziyade "Zatı şahanenin ve hanedan saltanatının mukaddes haklarını" yeter teminata bağlama gayretidir. Bu husus Kanunu Esasi'yi tasdik ve ilan eden irade-i seniyede açıkça belirtilmektedir. Padişah...
 3. Yorgun

  Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dai

  MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28941 Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014 MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında...
 4. Yorgun

  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU Kanun No: 4688 Kabul Tarihi: 25/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24460 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 -(Değişik...
 5. Yorgun

  İlköğretim ve Eğitim Kanunu

  İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUKanun Numarası : 222 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Resmî Gazete : 12.1.1961/10705 Ek ve Değişiklikler: 1) K. No. 308/29.5.1961 (3.6.1961/10819 RG) 2) K. No. 353/18.8.1961 (25.8.1961/10890 RG) 3) K. No. 68/6.7.1962 (13.7.1962/11153 RG) 4) K. No. 574/7.4.1965...
 6. Yorgun

  Yükseköğretim Kanunu

  YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 Değişiklik (11.04.2012-28261 RG) BİRİNCİ BÖLÜM: KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR AMAÇ: Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle...
 7. Yorgun

  Kamu İhale Kanunu

  KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası: 4734 Kanun Kabul Tarihi : 04/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24648 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu...
 8. Yorgun

  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Resmî Gazete : 24.12.2003/25326 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No. 5263/1.12.2004 9.12.2004/25665 RG 2) K.No. 5273/8.12.2004 15.12.2004/25671 RG 3) K.No. 5286/13.1.2005 28.1.2005/25710 RG...
 9. Yorgun

  Mesleki Eğitim Kanunu

  MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 3308 (11.04.2012-28261 RG) MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1) Bu Kanunun adı; “ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU” iken, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile “MESLEKİ EĞİTİM KANUNU” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu Kanunda geçen; “Milli...
 10. Yorgun

  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası: 2809 Kabul Tarihi: 28/03/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/03/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18003 Değişiklik: 11/04/2012-28261 RG BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yükseköğretim...
 11. Tarih Öğretmeni

  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 5434 (Değişik: 26/01/2012 – 28185)

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Resmî Gazete : 17.6.1949/7235 (Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) Madde 6 ilâ 11...
Üst Alt