• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kamu

 1. Yorgun

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/07/1982 - 8/5105 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 25/10/1982 - 17849 DEĞİŞİK: 08/10/2013-28789 RG AMAÇ - KAPSAM VE...
 2. Yorgun

  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/1): Yerle

  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/1): Yerleştirme Sonuçlarının AçıklanmasıKamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına...
 3. Yorgun

  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU Kanun No: 4688 Kabul Tarihi: 25/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24460 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 -(Değişik...
 4. Yorgun

  Kamu İhale Kanunu

  KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası: 4734 Kanun Kabul Tarihi : 04/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24648 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu...
 5. Yorgun

  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Resmî Gazete : 24.12.2003/25326 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No. 5263/1.12.2004 9.12.2004/25665 RG 2) K.No. 5273/8.12.2004 15.12.2004/25671 RG 3) K.No. 5286/13.1.2005 28.1.2005/25710 RG...
 6. Yorgun

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı: 29/6/2009-2009/15188 Resmî Gazete : 9.8.2009/27314(05/04/2012 - 28255 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum...
 7. Yorgun

  Kamu Görevlerıne İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

  KAMU GÖREVLERINE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar :18/3/2002-2002/3975 Resmî Gazete : 3.5.2002/24744 Ek ve Değişiklikler: 1) 9/8/2002-2002/4773 B.K.K. (23.10.2002/24915 RG) 2) 28/3/2005-2005/8714 B.K.K...
Üst Alt