• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

kahramanlığı

  1. Yorgun

    Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı

    Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı Hunlar artık eskisi gibi değil idiler. Akınlar durmuş, imparatorluğun zengin kısımlarının yavaş yavaş düşman istilasına uğraması ile devlet geliri azalmaya başlamış, o zamanlara kadar Çin’den vergi ve hediye olarak sağlanan mali destek...
Üst Alt