• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ilani

 1. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları- Güncellenecektir

  LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Cumhuriyet Dönemi’nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır? A) Öğretimin birleştirilmesi B)...
 2. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Misakı millî sınırları içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir? A) Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına B) Hıyânet-i Vataniye...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye...
 4. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Türkiye Cumhuriyeti, I. Yabancı okullardaki eğitim ve öğretim II. Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması III. Boğazların yönetimi IV. Musul’un Misak-ı Milli sınırları...
 5. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu “şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama” ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu? A) Anayasayı laik bir duruma getirmeyi...
 6. Yorgun

  Cumhuriyetin İlanı Sonrası Gelişmeler

  Cumhuriyetin İlanı Sonrası Gelişmeler http://yadi.sk/d/gQSY5RuIRLHYa
 7. Ece

  Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLANI A- Cumhuriyetin İlânının Hazırlıkları 1 Nisan 1923’de seçimin yenilenmesine karar veren T.B.M.M., Cumhuriyeti resmen ilân etmemesine rağmen görevini büyük bir sorumlulukla yapan tarihî meclis olmuştur. Birinci Büyük Millet Meclisi seçimin yenilenmesine karar...
 8. İSRA

  Cumhuriyetin İlanı ve Diğer Gelişmeler

  http://yadi.sk/d/9iDCYjv_KbpYQ
 9. Ece

  Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLANI A- Cumhuriyetin İlânının Hazırlıkları 1 Nisan 1923’de seçimin yenilenmesine karar veren T.B.M.M., Cumhuriyeti resmen ilân etmemesine rağmen görevini büyük bir sorumlulukla yapan tarihî meclis olmuştur. Birinci Büyük Millet Meclisi seçimin yenilenmesine karar...
Üst Alt