• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ihale

  1. Yorgun

    Kamu İhale Kanunu

    KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası: 4734 Kanun Kabul Tarihi : 04/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24648 Değişiklik: 11.04.2012-28261 RG BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu...
Üst Alt