• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

hanlığı

  1. Aslı

    Kâsım Hanlığı (1445–1681)’nda İdarî Yapı ve Ekonomik Faaliyetler

    Kâsım Hanlığı (1445–1681)’nda İdarî Yapı ve Ekonomik Faaliyetler Yazar(lar):ACAR, Serkan http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/939/11695.pdf
  2. Yorgun

    Kırım Hânlığı ve Çöküş Sebepleri

    Kırım Hânlığı veÇöküş Sebepleri (DOKTORA TEZİ) Erşahin Ahmet AYHÜN Danışman: Prof. Dr. Hulûsi YAVUZ İstanbul 2008 İndir
Üst Alt