• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

eski

 1. Tarih Öğretmeni

  Eski Türk Yazıtları

  ESKİ TÜRK YAZITLARI Eski Türk Yazıtları denildiğinde ilk akla gelenler, Orhun Kitabeleri olarak da bilinen Yenisey Yazıtları olmakla beraber, tarihte Türkler’e ait olduğu kesinlik kazanan pek çok yazıt vardır. Biz bunlardan öncelikle, Türk Milleti’ne hesap veren ve hesap soran ifadelerin yer...
 2. Tarih Öğretmeni

  Eski Türklerde Müzik

  ESKİ TÜRKLERDE MÜZİK Eski Türk topluluk hayatında müziğin önemli bir yeri vardı. Bizans elçisi Priskos, Attilâ’nın sefer dönüşlerinde başkente girerken, saflar halinde dizilmiş güzel giyimli Hunlu kızların söyledikleri şarkılar ile karşılandığını yazmaktadır. Ayrıca, Attilâ Burgond Kralı’na da...
 3. Tarih Öğretmeni

  Eski Türklerde Zaman Hesabı

  ESKİ TÜRKLERDE ZAMAN HESABI 1. ON İKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ: Eski Türklerin zaman hesabı da Bozkır Kültürü’nün izlerini taşımaktaydı. Eski Türk Takvimi, her biri hayvan adı ile anılan “12 Yıllık Devre” esasına dayanıyordu. Yılların adları şöyle idi: 1. Yıl; sıçgan (fare)...
 4. Tarih Öğretmeni

  Eski Türk İnancı

  ESKİ TÜRK İNANCI Eski Türklerin inancı konusuna girmeden önce, neredeyse adet haline gelen, bozkırlar sahasındaki Türk inancının Şamanlığa bağlanması konusuna açıklık getirmekte fayda vardır. 1. ŞAMANLIK MESELESİ Göçebe Türk Boyları(!)’nın, Çinliler’le karşılaşıp tanışıncaya kadar kurulu...
 5. K

  ESKİ SUNULAR

  Eski sunu ve ders notlarına nasıl ulaşabilirim
 6. İSRA

  Eski Türk Yazıtları

  ESKİ TÜRK YAZITLARI Eski Türk Yazıtları denildiğinde ilk akla gelenler, Orhun Kitabeleri olarak da bilinen Yenisey Yazıtları olmakla beraber, tarihte Türkler’e ait olduğu kesinlik kazanan pek çok yazıt vardır. Biz bunlardan öncelikle, Türk Milleti’ne hesap veren ve hesap soran ifadelerin yer...
 7. İSRA

  Eski Türklerde Müzik

  ESKİ TÜRKLERDE MÜZİK: Eski Türk topluluk hayatında müziğin önemli bir yeri vardı. Bizans elçisi Priskos, Attilâ’nın sefer dönüşlerinde başkente girerken, saflar halinde dizilmiş güzel giyimli Hunlu kızların söyledikleri şarkılar ile karşılandığını yazmaktadır. Ayrıca, Attilâ Burgond...
 8. İSRA

  Eski Türklerde Ordu (sü)

  ESKİ TÜRKLERDE ORDU (=SÜ): Eski Türk ordusu ile diğer yerleşik orman kavimlerinin orduları arasında şu üç büyük fark dikkati çeker: a) Türk ordusu ücretli değildi. Diğer topluluklarda ordu, genellikle paray- la tutulan ücretli birliklerden meydana gelirken, Türkler’de ordu dev- letin...
 9. İSRA

  Eski Türk Kültüründe Örf ve Gelenekler

  3.1. ÖRF, ADET, GÖRENEK, GELENEK ve İNANIŞLAR Örf ve âdet kavramları günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimeler- den olmakla birlikte, gerçekte bu kavramların anlamlarının ne olduğunu bil- meyiz. Biz önce kavram olarak örf ve âdet terimlerini açıklamaya çalışacağız, sonra da bu...
 10. İSRA

  Eski Türk İnancı

  ESKİ TÜRK İNANCI Eski Türklerin inancı konusuna girmeden önce, neredeyse adet haline gelen, bozkırlar sahasındaki Türk inancının Şamanlığa bağlanması konusuna açıklık getirmekte fayda vardır. 3.2.1. ŞAMANLIK MESELESİ Göçebe Türk Boyları(!)’nın, Çinliler’le karşılaşıp tanışıncaya...
 11. Aslı

  Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği

  Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği The Impressions of the Europeans about the Ancient Artifacts and the Professions of Museum Curator in the Otto Yazar(lar):ŞAHİN, Gürsoy http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10505.pdf
 12. Aslı

  Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düsünceler

  Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy” Üzerine Düsünceler Yazar(lar):SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/941/11708.pdf
 13. Yorgun

  Ege ve Eski Yunan Uygarlıkları konu anlatımı

  Ege ve Eski Yunan Uygarlıkları konu anlatımı Ege ve Eski Yunan Uygarlıkları.rar
Üst Alt