• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

egitimtanzimat

  1. O

    Osmanlı'da Eğitim(Tanzimat ve Sonrası)

    OSMALIDA EĞİTİM-2 Osmanlı Devlet ‘inde XVIII. yüzyıla kadar bilimselçalışmalar, dini ve pozitif bilimler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunlarınher ikisi de medreselerde okutuluyordu. Osmanlı yöneticilerinden himaye gören bilginler, Fatih’ten öncekidönemde daha çok dini bilimlerle...
Üst Alt