• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

donemleri

 1. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÖSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Tötö Kanalı Don-Volga Kanalı Korint Kanalı Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak için yukarıdakiler- den hangileriyle ilgili proje...
 2. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusal...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÖYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması B) İmparatorluğun...
 4. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÖSS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. I. Rusya II. İtalya III. Fransa Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi çıkartan doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı yapan devletler...
 5. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet...
 6. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÜSS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Fatih’in, Ortodoks Patrikhanesi’ne imtiyazlar vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Fatih’in, laik düşünüşte olması B) Yasaklamanın inançları değiştiremeyeceği düşüncesi C)...
 7. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları

  ÖYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. İkinci Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçmesine imkân verecek bir kanal açma girişiminde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu Mehmet Paşa’nın bu...
 8. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir? A) Sırpsındığı B) Pelekanon C) Niğbolu D) I. Kosova E) Varna (2012-LYS) 2. “Benim altınla...
 9. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGS Osmanlı Devleti Kuruluş ye Yükselme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da...
 10. atsever

  osmanlı Devleti dönemleri

  http://yadi.sk/d/WD2tcmIfQuAkh
 11. punika

  starboard uygulaması tarih-2 2.ünite yavuz,kültür,kanuni dönemleri

  StarBoard-I.Ünite IV.Konu Yavuz Selim KÜLTÜR kanuni.yar
Üst Alt