• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

dincer’in

  1. taval

    MEB Ömer Dinçer’in yasakladığı Bayrak şiirimiz

    MEB Ömer Dinçer’in yasakladığı Bayrak şiirimiz: -1- Milli Eğitim Bakanımız sayın Ömer Dinçer, Arif Nihat Asya’nın o meşhur BAYRAK şiirinin, okul kitaplarımızda ve dergilerimizde yer almasını yasaklamış. Sebep olarak da şiirin ikinci kıt’asını göstermiş. O kıt’a şöyle: “Sana benim gözümle...
Üst Alt