• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

devlet memurlarının şikâyet ve müracaatları hakkında yönetmelik

  1. Tarih Öğretmeni

    Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

    DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 12/01/1983-17926 RG:19.09.2009/ 27354 (Değişik:15/06/2011- 27965 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları...
Üst Alt