• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

deneme

 1. By_sosyalog

  Tarih Deneme Setleri 91 Adet Deneme Seti 2018-12-23

  Tarih Deneme Setleri 91 Adet Deneme Seti Üyelerimizden bu konuya cevap yazan herkese bu Tarih Deneme Setinin özel indirme linkini göndereceğim. (E-posta ile göndereceğim) Yapmanız gereken bu konuya cevap yazarken e-postanızı da eklemek. Süremiz yaklaşık 2 haftadır. İndirme linkini gönderdikten...
 2. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-13

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-13 1) Islahat Fermanı, hangi konferansı etkilemek amacıyla yayınlamıştır ? A) Viyana B) Paris C) İstanbul D) Londra E) Tersane 2) I. Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması II. Wilson ilkelerinin ilanı III. Padişahın, saltanatını koruma...
 3. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-12

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-12 1) I. TBMM’nin en çok üzerinde durduğu ve gerçekleştirmeye çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir ? A) Ulusal kalkınmayı sağlamak B) Demokrasiyi yerleştirmek C) Yurdun düşmandan temizlenmesini sağlamak D) Padişahlığı kaldırmak E) Avrupa...
 4. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-10

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-10 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşmiştir ? A) Tevhid-i Tedrisat yasasının yayınlanması B) Halk Fırkası’nın kurulması C) Şeriye Vekaleti’nin kaldırılması D) Medeni Yasa’nın kabul edilmesi E) Boğazlarda kesin egemenliğin...
 5. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-9

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-9 1) Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır? A) Geometrik şekiller B)...
 6. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-8

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-8 1) Mondros sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının tepkisi aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmuştur ? A) İşgalleri suskunlukla kabul etmişlerdir B) Ulusal direniş örgütleri kurmuşlardır C) Düzenli ordu kurmuşlardır D) İzmir’in işgaline tepki...
 7. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-7

  TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-7 1) Balkan Antantı’nın kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? A) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası B) Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi C) II. Dünya Savaşı’nın başlaması D) Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikası E) Ege...
 8. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-6

  KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-6 1) Osmanlıların toprak yönetiminde, tımar sistemini geliştirerek uygulamalarının ve bu yolla asker beslemelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir ? A) Askerin halktan kopmasını önlemek B) Askerin daha iyi eğitilmesini sağlamak C) Devlet...
 9. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Tarih Karma Deneme Sınavı-5

  KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa...
 10. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-4

  KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir ? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) “Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde...
 11. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-3

  KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-3 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur? A) III.Selim B) III.Ahmet C) Abdülmecit D) II.Mahmut E) II.Abdülhamit 2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir? A) TBMM’nin...
 12. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-2

  KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-2 1) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır ? A) Fransa B) Avusturya C) Lehistan D) Venedik E) Rusya 2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın asıl nedenidir? A)...
 13. Tarih Öğretmeni

  Tarih Test Karma Tarih Deneme Sınavı Test-1

  Karma Tarih Deneme Sınavı Test-1 1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır? A) I. Meşrutiyet B) II. Meşrutiyet C) Islahat Fermanı D) Tanzimat Fermanı E) Sened-i İttifak 2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir...
 14. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme (Aydın MEM) 1

  LYS Deneme (Aydın MEM) 1 https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_04/01091415_lys4_tarhtestsoruktapiib.pdf
 15. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme (Aydın MEM) 2

  https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_04/25050849_lys_4_tarih_testi_deneme2_soru_kitapcigi__a.pdf cevap anahtarı https://aydin.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_05/26093203_lys4_cozumler.pdf
 16. Yorgun

  LYS Deneme LYS Deneme Sınavları

  LYS -1 DENEME SINAVI LYS -2 DENEME SINAVI LYS -3 DENEME SINAVI LYS -4 DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI *LYS-1 İÇİN “MATH” FONTU
 17. Talebe

  2017 KPSS deneme sınavı

  2017 yılında yapılacak KPSS başvuruları 13 ila 23 Mart tarihleri arasında alındı. Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları ise bugün başladı. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek oturumu 21 Mayıs'ta Alan Bilgisi oturumları ise 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. KPSS Deneme sınavı için TIKLAYINIZ Deneme...
 18. Tarih Öğretmeni

  YGS Deneme MEB YGS Deneme Sınavı -1

  MEB YGS Deneme Sınavı - 1 https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_2016ygs1.pdf cevap anahtarı http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/ds_636153236406323993.pdf
 19. Yorgun

  YGS Deneme Sınavı (23 Şubat 2017 ) ve Cevap Anahtarı

  YGS Deneme Sınavı (23 Şubat 2017 ) ve Cevap Anahtarı 23 Şubat 2017 YGS KDS-3 A Kitapçığı ---- Önizleme 23 Şubat 2017 YGS KDS-3 B Kitapçığı ---- Önizleme 23 Şubat 2017 YGS KDS-3 A VE B Kitapçığı Cevap Anahtarı ---- Önizleme
 20. Yorgun

  YGS Deneme Sınavı (3 Ocak 2017 ) ve Cevap Anahtarı

  YGS Deneme Sınavı (3 Ocak 2017 ) ve Cevap Anahtarı 3 Ocak 2017 YGS KDS-2 A Kitapçığı ---- Önizleme 3 Ocak 2017 YGS KDS-2 B Kitapçığı ---- Önizleme 3 Ocak 2017 YGS KDS-2 A VE B Kitapçığı Cevap Anahtarı ---- Önizleme
Üst Alt