• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

degisti

  1. M

    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti

    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti ve 21 Haziran 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı.Buna göre , Sayı : 29037 MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları...
  2. ayyıldız

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı...
Üst Alt