• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

degismeler

  1. R.Sayar

    Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler

    Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler 17. ve 18 yylarda Osmanlı ekonomisi bozulmaya başlamıştır. Bu bozulmaların temel nedeni Avrupa'nın zenginleşmeye başlaması , ticaret yollarının değişmesi ve içerde yaşanan çalkantılardır. (iç isyanlar-uzun süren savaşlar) İlk bütçe açığı Kanuni'nin...
  2. O

    Osmanli ekonomİsİnde meydana gelen deĞİŞmeler

    OSMANLIEKONOMİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER · Osmanlı Devleti’nin 16. Yy. sonlarından itibarenyapmış olduğu yoğun savaşlar,celali isyanlarıyla üretimin düşmesi,vergilerinazalması gibi nedenlerle bütçe açığı oluşmuş ve 1580’de ilk dvelüasyon meydanagelmiştir.Bu durum aralıklarla 1648’e...
Üst Alt