• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

değişik

  1. Tarih Öğretmeni

    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 5434 (Değişik: 26/01/2012 – 28185)

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Resmî Gazete : 17.6.1949/7235 (Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.) Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) Madde 6 ilâ 11...
  2. R.Sayar

    tarih Bilimi ve İlk Uygarlıklar Değişik test soruları

    TEST SORULARI 1-Türklerin kullandığı takvimlerden 12 Hayvanlı Türk takviminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Her yıla bir hayvan adı verilmesi B) 12 yılda bir devretmesi C) Türkler tarafından çok uzun süre kullanılması D) Başlangıcının...
Üst Alt