• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

çiçi

  1. Yorgun

    Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı

    Hunların Bölünmesi ve Çi-Çi Han’ın Kahramanlığı Hunlar artık eskisi gibi değil idiler. Akınlar durmuş, imparatorluğun zengin kısımlarının yavaş yavaş düşman istilasına uğraması ile devlet geliri azalmaya başlamış, o zamanlara kadar Çin’den vergi ve hediye olarak sağlanan mali destek...
  2. Yorgun

    Çi'çi Yabguya Yapılan Sefer

    Çi'çi Yabguya Yapılan Sefer Han Shu'daki (Han Şu, Han Sülâlesi Hânedân Yıllığı) General Chen Tang (Çın Tañ) Biyografisi Sonraki gün, Han ordusu Zhizhi'nin Talas ırmağı kenarındaki kalesine doğru ilerledi, kaleden 3 li (yaklaşık 1,5 kilometre) uzaklıkta kamp kurdu. Chanyu'nün kalesinden...
Üst Alt