• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

cevapları

 1. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları - Güncellenecektir

  1. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin...
 2. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler. Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine B)...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz? A) Teşvik-i Sanayi Kanunundan beklenenin gerçekleşememesi B) İhtiyaçtan fazla üretime...
 4. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Milat takviminin kabul edilmesi C) Kadınlara seçme ve seçilme...
 5. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  LYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre'de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan...
 6. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları

  ÖSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur. Aşağıdakilerden hangisi...
 7. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır? A) Birinci İzmir İktisat Kongresi B)...
 8. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. 20 Temmuz 1936’te imzalanan “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi kesinleştirmiştir? A) Savaş gemilerinin Boğazlardan...
 9. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları- Güncellenecektir

  LYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Cumhuriyet Dönemi’nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır? A) Öğretimin birleştirilmesi B)...
 10. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları - Güncellenecektir

  YGS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Misakı millî sınırları içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir? A) Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına B) Hıyânet-i Vataniye...
 11. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÖSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye...
 12. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları

  ÖYS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Türkiye Cumhuriyeti, I. Yabancı okullardaki eğitim ve öğretim II. Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması III. Boğazların yönetimi IV. Musul’un Misak-ı Milli sınırları...
 13. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları

  ÜSS Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar Soruları ve Cevapları 1. Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu “şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama” ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu? A) Anayasayı laik bir duruma getirmeyi...
 14. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih 2017 ygs tarih soruları ve cevapları word belgesi

  2017 YGS Tarih Soruları ve Cevapları 1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A) Etnografya B) Heraldik...
 15. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  YGS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin...
 16. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  ÖSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda Misak-ı Millî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır. Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur...
 17. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  ÖYS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. Sovyet Rusya, TBMM hükümeti ile Moskova Antlaşması’nı yapma gereğini aşağıdakilerin hangisinden sonra duymuştur? A) İtalyanların işgal ettikleri Anadolu topraklarından çekilmesi B)...
 18. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları

  ÜSS Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler Soruları ve Cevapları 1. İtilaf Devletlerinin, Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırmaları karşısında Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanatı kaldırma B)...
 19. Tarih Öğretmeni

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasıyla birlikte cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamuoyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı B) 1921 Anayasasının cumhuriyet...
 20. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise yazılı olarak sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? A) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı B) Hükümet kurmanın zorunlu...
Üst Alt