• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

buyuk

 1. S

  12.SINIF 1.ÜNİTE ve 2.ÜNİTE BÜYÜK RİSK ÜD

  12.SINIF 1.ÜNİTE ve 2.ÜNİTE BÜYÜK RİSK ÜD.ppsx
 2. S

  9.Ünite 1 : BÜYÜK RİSK OYUNU

  Arkadaşlar En az 12 saatlik çalışmanın ürünü. Evde bebeği olan arkadaşlar zamanın ne kadar değerli olduğunu bilirler. Şifre falan koymadım. Sağlıklı çalışmasını istiyorsanız sayfa ekleme çıkartma yapmayın. Soruları değiştirin, bütün sınıflara uygulayın.. Yarışmayı akıllı tahtaya uyumlu yaptım...
 3. Tarih Öğretmeni

  Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz sunusu

  Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz sunusu https://yadi.sk/d/XJqjfi8K3GjKjG
 4. Tarih Öğretmeni

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması sunusu

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması sunusu https://yadi.sk/d/RFMrK-Rl3GjKRi
 5. Tarih Öğretmeni

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması sunusu

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması sunusu https://yadi.sk/d/OZ336NE43GjKMC
 6. Tarih Öğretmeni

  İstiklal Marşı

  İSTİKLÂL MARŞI Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri. Osmanlılar’da, Batılılaşma hareketiyle beraber Fransızca’daki “hymne national” karşılığı bir millî marş ihtiyacı II. Mahmud döneminden beri zaman zaman hissedilmiştir...
 7. Tarih Öğretmeni

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Konuşmaları

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Önsöz Orijinal Tutanaklar DEVRE I İçtima Senesi 1: 24.4.1336 İçtima Senesi 2: 1.3.1337 İçtima Senesi 3: 1.3.1338 İçtima Senesi 4: 1.3.1339 DEVRE II İçtima Senesi 1: 13.8.1339 İçtima Senesi 2: 1.3.1340...
 8. Yorgun

  Büyük Selçuklu Devleti Konu Özeti

  Büyük Selçuklu Devleti Konu Özeti http://yadi.sk/d/CiCYrApBRkGcT
 9. S

  osmanlı devletini kapsayan büyük risk yarışması

  http://yadi.sk/d/5yr7BVQiQpFSb
 10. Yorgun

  O Büyük Mahkeme'de

 11. Yorgun

  Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Devlet Teşkilatı Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve Abbasi devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır...
 12. Yorgun

  Büyük Selçuklu Devleti Ders Notu

  3.Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157) Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletlerinin en önemlilerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın başlarında İslamı kabul etmişlerdir. Selçuklu Devleti'nin toplum ve devlet yapısını...
 13. Yorgun

  Büyük Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Dağılma Nedenleri | Flash Konu Anlatımı

  Büyük Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Dağılma Nedenleri http://yadi.sk/d/29OjDsMHLvHiV
 14. Yorgun

  Büyük Selçuklu Devleti | Flash Konu Anlatımı

  Büyük Selçuklu Devleti | Flash Konu Anlatımı http://yadi.sk/d/iZk5IkF4LvHXN
 15. byzmbk

  Büyük keramet...

  Büyük Keramet.. Sultan Ahmed'in kendisine büyük bir muhabbetle bağlı bulunduğu Aziz Mahmud Hüdayi (kuddise sırruhu), sarayda bulunduğu bir gün abdest almak istedi. Abdest alırken suyunu bizzat Sultan Ahmed döküyor, havlusunu ise annesi Valide Sultan tutuyordu.Valide Sultan havluyu kendisine...
 16. Yorgun

  Avrupa ve Büyük Hun Devleti Haritası

  Avrupa ve Büyük Hun Devleti Haritası
 17. Yorgun

  Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Ders Notu

  Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak’ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır. Bu bölgede güçlü bir devlet...
 18. Ece

  Büyük Taarruz'da Komuta Kademelerinde Görev Alanlarla Üst Düzeydeki Karargâh Subayları

  BÜYÜK TAARRUZ'DA KOMUTA KADEMELERİNDE GÖREV ALANLARLA ÜST DÜZEYDEKİ KARARGÂH SUBAYLARI Türk Harp Tarihinde "Büyük Taarruz" olarak yer alan Afyon Dumlupınar Meydan Muharebesi Türk İstiklâl Harbi'nin odak noktası ve aynı zamanda düşmanın Türk vatanının harim-i ismetinde yokedildiği büyük bir...
 19. Aslı

  Türkistan’ın Büyük Türk Boylarından Çiğiller ve Anadolu’da İskân İzleri

  Türkistan’ın Büyük Türk Boylarından Çiğiller ve Anadolu’da İskân İzleri Yazar(lar):YAKUPOĞLU, Cevdet http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1574/17077.pdf
 20. Yorgun

  II. Abdülhamid ve Büyük Güçler Konferansı

  https://www.youtube.com/watch?v=N80__UaF-m4&list=TLUfhKhT-M66Oe8rmTt_Owu5hj-PWi2C-3
Üst Alt