• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

bir

 1. Tarih Öğretmeni

  ÇTDT Ders Notu Barış İçinde Bir Arada Yaşama

  BARIŞ İÇİNDE BİRARADA YAŞAMA BAĞLANTISIZ ÜLKELERİN BELGRAD TOPLANTISI II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri, uluslararası ilişkilere etki eden yeni bir gücün ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu ve Batı Bloklarının dışında bağlantısız olarak kendini...
 2. Tarih Öğretmeni

  Çanakkale - Bir Dönüm Noktası Belgeseli

  Çanakkale - Bir Dönüm Noktası Belgeseli <iframe src=http://canakkale.prodrom.com/sites/default/files/VideoPortal/CanakkaleBirDonumNoktasi.mp4 width=800 height=500> </iframe>
 3. Tarih Öğretmeni

  24 yıl önce vefat eden çok önemli güfte şairinden kehanet gibi bir Almanya şiiri

  24 yıl önce vefat eden çok önemli güfte şairinden kehanet gibi bir Almanya şiiri Samim Arıksoy'un yayınladığı “Damlalar” isimli kitabında yeralan “Alaman Kardeş” başlıklı şiirinde, Almanya ile yaşadığımız gerginliği sanki bundan seneler önce görmüş gibi anlatıyor 1993’te vefat eden Samim...
 4. Ece

  Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk

  “Terbiyedir ki bir milleti ya hür, bağımsız şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder.”(1924) Mustafa Kemal Atatürk BİR EĞİTİM LİDERİ OLARAK ATATÜRK Bir eğitim lideri olarak Atatürk eğitimle ilgili hataları ve...
 5. Ece

  Atatürk'ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık Beşiği Olarak Orta Asya

  "Yüksek bir kültür, onun sahibi millette kalamaz; diğer milletlerde de kendisini gösterir; bütün kıtalara şamil olur"Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık Beşiği Olarak Orta Asya Huzurunuzda sunacağım bildiri “Atatürk’ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık...
 6. byzmbk

  Bir Başka Tepeden

  BİR BAŞKA TEPEDEN Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan...
 7. byzmbk

  Bir Hediye Hikayesi..

  BİR HEDİYE HİKAYESİ.. Sultan Ahmed, devrinin büyük şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi'ye (kuddise sırruhi) büyük muhabbet duyuyor ve sık sık onunla sohbet ediyordu. Bir gün ona olan sevgisinin ifadesi olmak üzere uygun gördüğü bir hediyeyi yolladı. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi (kuddise sırruhi) hediyeyi geri...
 8. kristal

  Sadece Bir 'Fotoğraf'tan Türkiye'nin Şehirlerini Tanıyabilir misiniz?

  Sadece Bir 'Fotoğraf'tan Türkiye'nin Şehirlerini Tanıyabilir misiniz? http://onedio.com/haber/sadece-bir-fotograf-tan-turkiye-nin-sehirlerini-taniyabilir-misin--283253
 9. byzmbk

  Bir Gayri Müslim Gözüyle Osmanlı

  BİR GAYRİ MÜSLİM GÖZÜYLE OSMANLI... Osmanlı memleketlerinde bulunmuş yabancı gözlemciler ve sağduyu sahibi tarihçiler, Osmanlı toplum düzeninden övgüyle söz ederler. 18.Yüzyılın sonlarına Osmanlı topraklarında yaşayan d'Ohsson şöyle diyor: "Osmanlılar Kur'an'da ifade edilen doğruluk,ahlak ve...
 10. byzmbk

  Bir Bardak Su ..

  Bir Bardak Su .. Halife Harunürreşid, devrin önemli alimlerinden İmam Şibli' ye (kuddise sırruhu), "Biz mi ziyaretinize gelelim yoksa siz mi bizim sarayımıza şeref verirsiniz? diye haber gönderir.İmam Şibli hazretleri de, " Biz halifenin yanına geliriz" der.Saraya gider. Halife, " Bana nasihat...
 11. percy

  Seyit onbaşıyı anlatan duygusal bir video

  http://yadi.sk/d/damJoKI_LDCvo
 12. percy

  Akifin hayatını anlatan güzel bir video

  http://yadi.sk/d/7ln9ET8xLDBuP
 13. byzmbk

  Bir babadan oğula nasihat

  BİR BABADAN OĞULA NASİHAT... Sultan 2.Murat,Şehzade Mehmed'e şöyle nasihat ediyor: "Dünyada üç türlü insan vardır.Birincisi, aklı ve fikri yerinde olan,geleceği az çok gören ve düşünen, davranışları yerinde olan kimselerdir.İkincisi, doğru ve yanlış yolda olduğunu farketmeyenlerdir. Bunlar...
 14. Yorgun

  KIRIMOGLU Bir Halkın Mücadelesi Belgeseli

  1. Bölüm: SÜRGÜN 1. Bölüm: SÜRGÜN ve 2. Bölüm: CAN PAZARI İlk bölüm Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun 18 Mayıs 1944 günü henüz bir bebekken, Stalin tarafından cezalandırılarak, milletiyle beraber Kırım’dan sürülmesiyle başlıyor. Bebek Mustafa 22 gün 22 gece süren ölüm yolculuğunda mucizevi bir...
 15. Ece

  Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış

  Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ülkedeki ulaştırma imkânları, ülke ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak ve oldukça kötü durumdaydı. Yolsuzluk ve taşıma araçlarının azlığı ülkenin en önemli sorunuydu. Ülkede tamamı yabancılar tarafından inşa...
 16. İSRA

  Anadolu (küçük asya) kültür tarihine kısa bir bakış

  ANADOLU (KÜÇÜK ASYA) KÜLTÜR TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ: Amasyalı Strabon, Samsun-Tarsus hattıyla Kızılırmak Nehri’nin batısında kalan bölgeye “Asya” adını vermiştir. Asya, Elence “Asia” kelimesinden geli- yordu. M.Ö. 1200’lerde Kuzey Ege kıyılarında, Troya’nın hemen güneyinde bir “Assuva”...
 17. Aslı

  Geçmişte Kalan Bir Meslek Sedefkarlık

  Geçmiş kalan Bir Meslek Sedefkarlık http://yadi.sk/d/ZrU17nczKGosZ
 18. Aslı

  XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın'da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdar İsmail Paşa (Kirli)

  XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın'da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdar İsmail Paşa (Kirli) An Ottoman Bureaucrat in Aydın in the Last Years of 17ıh Century: Defterdar İsmail Paşa (Kirli) Yazar(lar):DEMİR, Tanju;ÇELİK, Bülent http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10499.pdf
 19. Aslı

  İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş

  İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş Yazar(lar):ÖZGÜDENLİ, Osman G. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/939/11692.pdf
 20. Aslı

  Bir Tarihi Olayın Açıklanması ile İlgili Sorunlar: Gelibolu’nun Fethi ve Laonikos Chalkokondyles

  Bir Tarihi Olayın Açıklanması ile İlgili Sorunlar: Gelibolu’nun Fethi ve Laonikos Chalkokondyles Yazar(lar):NICOLOUDES, Nicolaos ;çev. MOLLOOĞLU, Ferhan KIRLIDÖKME http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/940/11707.pdf
Üst Alt