• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

bazi

 1. Tarih Öğretmeni

  İnkılap T Sunu Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Sağlık Alanında İnkılâp sunusu

  Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar ve Sosyal Yapıda ve Sağlık Alanında İnkılâp sunusu https://yadi.sk/d/aevNafwe3GjJkT
 2. Ece

  Atatürk'ün Sipariş Ettiği Bazı Kitaplar

  ATATÜRK'ÜN SİPARİŞ ETTİĞİ BAZI KİTAPLAR Atatürk, denebilir ki, hayatı boyunca boş zaman geçirmemiştir. Resmî görevleri dışındaki zamanını okuyarak geçirir, sofrası açıldığı zaman da davetlileri ile hep memleket meseleleri, tarih ve Türk dili üzerinde sohbetler edilirdi. Burada okuyacağımız...
 3. M

  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti

  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değişti ve 21 Haziran 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı.Buna göre , Sayı : 29037 MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları...
 4. İSRA

  Osmanlı Tarihinden Bazı İlkler

  * Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu. * Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır. * Osman Bey in ele geçirdiği ilk kale...
 5. Yorgun

  Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dai

  MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28941 Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014 MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında...
 6. Aslı

  XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teskilatı Üzerine Bazı Tesbitler

  XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teskilatı Üzerine Bazı Tesbitler Yazar(lar):DEMİRYÜREK, Mehmet http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/941/11709.pdf
 7. Aslı

  Yunanistan’ın Ekonomik ve Siyasî Hayatına Yön Veren Anadolu Kökenli Bazı Sermaye Sahipleri

  Yunanistan’ın Ekonomik ve Siyasî Hayatına Yön Veren Anadolu Kökenli Bazı Sermaye Sahipleri Yazar(lar):SARISIR,Serdar http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1627/17450.pdf
 8. Aslı

  Ulema, goc ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ulkesine goc edenulemanın iskanına dair bazı bi

  Ulema, goc ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ulkesine goc edenulemanın iskanına dair bazı bilgiler Yazar(lar):YUKSEL, Ahmet; KARADEMİR, Zafer http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1687/17994.pdf
 9. Aslı

  Yeni Asur metinlerinde geçen “Masennu” unvanlı bazı memurlar

  Yeni Asur metinlerinde geçen “Masennu” unvanlı bazı memurlar Yazar(lar):DUYMUŞ FLORIOTI, H.Hande http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1744/18519.pdf
 10. Aslı

  Harb-i Umûmî’de Osmanlı Devleti’nin İran Cephesi’nde yaşadığı bazı istihbarat zaafları

  Harb-i Umûmî’de Osmanlı Devleti’nin İran Cephesi’nde yaşadığı bazı istihbarat zaafları Yazar(lar):ARIKAN, Mustafa http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1779/18786.pdf
 11. Aslı

  XVII.Yüzyıl Sonlarında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş Köyler

  XVII.Yüzyıl Sonlarında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş Köyler http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2213/2890.pdf?show
 12. Yorgun

  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/1): Yerle

  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/1): Yerleştirme Sonuçlarının AçıklanmasıKamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına...
Üst Alt