• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

bayrak

  1. taval

    MEB Ömer Dinçer’in yasakladığı Bayrak şiirimiz

    MEB Ömer Dinçer’in yasakladığı Bayrak şiirimiz: -1- Milli Eğitim Bakanımız sayın Ömer Dinçer, Arif Nihat Asya’nın o meşhur BAYRAK şiirinin, okul kitaplarımızda ve dergilerimizde yer almasını yasaklamış. Sebep olarak da şiirin ikinci kıt’asını göstermiş. O kıt’a şöyle: “Sana benim gözümle...
  2. ayyıldız

    Bayrak Hasreti

    Türkiye, İngiltere, Fransa ve Sardunya krallıkları ile Rusya orasında 1854–1856 Kırım Savaşı sırasında, Kırım kalesi müttefiklerin eline geçmiştir, Teslim olan kaleye tabiatıyla baş muharip olan Türkiye'nin sancağı çekilesi gerekmektedir, Oysa taraflardan Fransız İmparatorluğu'nun ordu kumandanı...
Üst Alt