• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

bakanlığı

 1. Tarih Öğretmeni

  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu...
 2. Tarih Öğretmeni

  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete 20 Ağustos 2017 PAZAR Sayı : 30160 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun...
 3. Tarih Öğretmeni

  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete 10 Kasım 2017 CUMA Sayı : 30236 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik...
 4. Yorgun

  Proje İle Performans Çalışmasının Karşılaştırılması

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine Göre Proje İle Performans Çalışmasının Karşılaştırılması https://drive.google.com/open?id=1VkNJT41gJEEAZS4XBOVehU0LDKePrXT_
 5. Tarih Öğretmeni

  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

  25/08/2017 tarihli ve 83203306/10.04-E.12827610 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" için http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/25174941_zYyYnerrge.pdf indirmek TIKLAYINIZ.
 6. Tarih Öğretmeni

  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği

  Resmî Gazete 24 Haziran 2017 CUMARTESİ Sayı : 30106 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın...
 7. Aslı

  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

  Sosyal etkinlikler yönetmeliği indir
 8. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

  Resmî Gazete Sayı : 29051 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı...
 9. S

  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi

  Milli Eitim Bakanl Eitim Blgesi ve Eitim Kurullar Ynergesi
 10. Yorgun

  Mili Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİOCAK 2014-2676 EK TD BİRİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerAmaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve...
 11. Yorgun

  2013 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi

  2013 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi için tıklayınız.
 12. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ (KASIM 2012/2662 TD) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1)Bu Yönergenin amacı; afet ve acil durumlarında faaliyet...
 13. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ 18/11/2012-28471 RG BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu...
 14. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ 12 /09/2012 -- RG 28409 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları...
 15. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 12 /09/2012 -- RG 28409 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma...
 16. Tarih Öğretmeni

  Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (Değişiklikler kırmızı renkte gösterilmiştir.) Bakanlar Kurulu Kararı: 1/12/2006-2006/11350 Resmî Gazete : 16.12.2006/26378 Ek ve Değişiklikler: 1) 13/7/2007-2007/12399 B.K.K. 21.7.2007/26589 RG...
 17. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 6.5.2010/27573 Tebliğler Dergisi : MAYIS 2010/2632-EK Ek ve Değişiklikler: 1) 30.7.2010/27657 RG 2) 08.04.2011/27899 RG3) 21.07.2012-28360 RG4) 31/08/2012-28397 RG (Değişiklikler kırmızı...
 18. Yorgun

  Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİResmî Gazete : 3.6.1991/20890 Tebliğler Dergisi : 8.7.1991/2340 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.2.1992/21129 RG 17.2.1992/2352 TD 2) 30.12.1993/21804 RG 3.1.1994/2398 TD 3) 3.3.1997/22922 RG 10.3.1997/2473 TD 4) 17.8.1998/23436 RG...
 19. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 24.12.2005/26033 Tebliğler Dergisi : OCAK 2006/2580 Ek ve Değişiklikler: 1) 16.3.2009/27171 RG ( NİSAN 2009/2619 TD ) 2) 03/04/2012 - 28253 RG BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam...
 20. Yorgun

  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.10.1993/21717 Tebliğler Dergisi : EKİM 1993/2393 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.9.1998/23461 RG (EYLÜL 1998/2492 TD ) 2) 30.6.2001/24448 RG 3) 27.1.2005/25709 RG (MART 2005/2570 TD ) 4) 26.09.2007/26655 RG 5)...
Üst Alt