• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

baideng

  1. Yorgun

    Pateng (Baideng) Savaşı

    Pateng (Baideng) Savaşı Xiongnu (Şyuñ-nu [Hun]) Monografisi (94A) 3753/ Bu sırada Han (hânedânı, ülkedeki) düzeni henüz sağlamış ve Han Wang Xin'i [Han Vañ Şin], Dai'ya [Day] gönderip Mayi'de [Ma-yi] yerleşmişti. Xiongnular büyük (bir) saldırıyla Mayi'yi kuşatınca Han Xin, Xiongnular'a teslîm...
Üst Alt