• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

bagimlilik

  1. O

    Osmanlı Ekonomisinde Büyüme Ve Bağımlılık Dönemi

    OSMANLI EKONOMİSİNDEBAĞIMLILIK VE BÜYÜME DÖNEMİ· 19. Yy.’da demografik gelişmeler Osmanlıekonomik ve toplumsal yapısında da değişime neden olmuştur.klasik dönemdedurağan seyreden nüfus;19. Yy.’da iyileşen yaşam koşulları ve göçler nedeniyleartış göstermiştir.Önemli liman...
Üst Alt