• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

aylik

  1. Yorgun

    Tarih Zümresi Aylık Zümre Şablonu

    …………………………. LİSESİ ……………………………………..ÖĞRETİM YILI ………..……………..….. DERSİ ………………….. AYI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR Toplantı No : Toplantı Tarihi : Toplantı Saati: Toplantı Çağrı Yazısının Tarih ve Sayısı : …./…../………-…………… GÜNDEM : 1) Açılış ve yoklama. 2) Bir önceki zümre...
  2. Yorgun

    Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Progra

    Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı İlişkin Esaslar - 13.07.2012 İlişkin Çizelge -...
Üst Alt