• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ataturkun

 1. Ece

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikir Hayatı

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikir Hayatı "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." diyen Atatürk, öğretim ve eğitim meselelerine çok önem vermiştir. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" dediği zaman, ilmin yol gösterebileceğini, hayatı aydınlatacağını mürşit (doğru yol gösterici)...
 2. Ece

  Atatürk'ün Eğitim Savaşı

  “İsterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin ışık saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım, siz beni yetiştiresiniz. O zaman milletim için daha yararlı olurdum.” (1922) Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK'ÜN EĞİTİM SAVAŞI Ulu Önder Atatürk Büyük Nutku’na şöyle...
 3. Ece

  Atatürk'ün Tarih Anlayışı

  “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK’ÜN TARİH ANLAYIŞI ÖZET Atatürk Milli Mücadele’nin hemen ardından çok köklü yenileşme hareketlerine girişti. Yapılan çalışmalar şekli olmaktan...
 4. Ece

  Atatürk'ün Kültür ve Eğitim Anlayışı.

  " Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR ve EĞİTİM ANLAYIŞI Atatürk’ün sosyal inkılâpları üzerinde incelemeler yaparken, bu inkılâpların dayanak noktalarını oluşturan kültür ve eğitim anlayışını da belirtmek gerekir. Bu konuya...
 5. Ece

  Atatürk'ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı.

  "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir." Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı Osmanlılar...
 6. Ece

  Atatürk'ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık Beşiği Olarak Orta Asya

  "Yüksek bir kültür, onun sahibi millette kalamaz; diğer milletlerde de kendisini gösterir; bütün kıtalara şamil olur"Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık Beşiği Olarak Orta Asya Huzurunuzda sunacağım bildiri “Atatürk’ün Tarih Tezi: Bir Uygarlık...
 7. Ece

  Atatürk'ün ''Tarih İlmi'' Hakkındaki Düşünceleri.

  "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmiyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." Mustafa Kemal Atatürk Atatürk’ün “Tarih İlmi” Hakkındaki Düşünceleri Atatürk’ün hayatında gözlenen odur ki, Millî Mücadele döneminden...
 8. Ece

  Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar ve Kitaplığı

  ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR ve KİTAPLIĞI Atatürk’ün boş vakitlerini okuyarak değerlendirdiğini çevresindekilerin beyanlarından ve anılarından biliyoruz. Söylev ve demeçlerinde ve Meclis tutanaklarında değindiği konulardan O’nun birçok bilimsel yayınları incelediği de anlaşılmaktadır...
 9. Ece

  Atatürk'ün Yazarlığı ve Gazeteciliği

  ATATÜRK’ÜN YAZARLIĞI ve GAZETECİLİĞİ "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım" Mustafa Kemal Atatürk Özet Mustafa Kemal Atatürk’ün en az bilinen yanlarından birisi, onun...
 10. Ece

  Atatürk'ün Sipariş Ettiği Bazı Kitaplar

  ATATÜRK'ÜN SİPARİŞ ETTİĞİ BAZI KİTAPLAR Atatürk, denebilir ki, hayatı boyunca boş zaman geçirmemiştir. Resmî görevleri dışındaki zamanını okuyarak geçirir, sofrası açıldığı zaman da davetlileri ile hep memleket meseleleri, tarih ve Türk dili üzerinde sohbetler edilirdi. Burada okuyacağımız...
 11. percy

  Atatürk'ün Kendi Sesinden Olduğu İddia Edilen Selanik Türküsü ve Sofra Konuşması

  http://www.youtube.com/watch?v=OH8fSPk9VrA
 12. Ece

  Atatürk'ün Sağlık Takvimi

  ATATÜRK'ÜN SAĞLIK TAKVİMİ 1881 Selanik'te doğumu. Bebekken üzerine kapı devrilmesi, çocukken kuşpalazı geçirmesi. 1896 Manastır Askerî İdadîsine girişi ve sıtmaya yakalanması. 15 Mayıs 1909 Atatürk'ün rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da Gülhane Hastanesi’ne yatışı, 3 günlük tedaviyi...
 13. Ece

  Atatürk'ün Özlük Dosyası

  ATATÜRK'ÜN ÖZLÜK DOSYASI Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925) ________________________________________ Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik ________________________________________...
 14. Ece

  Atatürk'ün Okul Gezileri

  Atatürk'ün Okul Gezileri Edirne Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu) Ziyaretleri (1916) Edime Darüleytamı (Öksüzler Okulu)'nda (1916) Erzurum Kongresi'nin Yapıldığı Mektep (Okul)'te (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) Sivas Kongresi'nin Yapıdığı Sivas Sultanîsi (Lisesi)'nde (2 Eylül - 18...
 15. Ece

  Atatürk'ün hayat mücadelesi

  Atatürk'ün hayat mücadelesi Kalpten difteriye, sıtmadan zatürreeye onca hastalığı da yendi. 57 gibi erken bir yaşta vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne neden olan hastalık siroz olabilir. Fakat siroza yakalandığında ve bundan önce çeşitli sebeplerden birçok hastalıkla...
 16. İSRA

  Atatürk'ün Sanat Üzerine Sözleri

  ATATÜRK’ÜN SANAT ÜZERİNE SÖZLERİ - AÇIKLAMALAR (1) Bu bölümde SANAT konusu ile ilgili düşüncelerimizi ATATÜRK'ün ifadeleri ile bağlantılı olarak vereceğiz... SANAT da ülkemizde en çok çarpıtılan, ne olduğu bilinmeden savunulan kavramlardan biridir. Yazımız incelendikçe görülecektir ki, bize...
 17. Yorgun

  Atatürk'ün Hayatı Animasyonlu Konu Anlatımı

  Atatürk'ün Hayatı Animasyonlu Konu Anlatımı http://yadi.sk/d/FCHtJrvIKV6Qp
 18. İSRA

  Atatürk'ün Yazdığı Şiirler

  BİR ASKERİN MEZARINA Şurada, kabrin üzerinde konulmuş bir, Beyaz tas var, onun altında bayraklar Temevvüç ederken, kelleler uçuşurken... Celâdeti tâbân olurken aldığı ceriham mevt İle bu âlemi hiçîce vedâ etmiş bir asker yatıyor... Onun habis istirahata çekildiği su Makberin üzerine...
 19. İSRA

  Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar

  NUTUK Yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savası’nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulusunu ve inkılapların yapılısını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir. Atatürk'ün kendi...
Üst Alt