• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

atatürk

 1. R

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) sunu

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) sunu 1550956963 1551038190 sunu
 2. Tarih Öğretmeni

  Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge)

  Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 tarihleri arasına ait 106 belge).-Ankara 1982.-XII, 206 s. Pdf
 3. Yorgun

  Atatürk İlkeleri ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu

  Atatürk İlkeleri ÖSS YGS Çıkmış Sorular ve Cevapları Sunusu https://yadi.sk/d/tAdU7cVN3PC65Q
 4. Tarih Öğretmeni

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932), (1932-1938) sunusu

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932), (1932-1938) sunusu https://yadi.sk/d/8M-1XexQ3GjJqf
 5. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları - Güncellenecektir

  1. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin...
 6. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler. Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine B)...
 7. Tarih Öğretmeni

  ÖYS Tarih ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÖYS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz? A) Teşvik-i Sanayi Kanunundan beklenenin gerçekleşememesi B) İhtiyaçtan fazla üretime...
 8. Tarih Öğretmeni

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

  ÜSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Milat takviminin kabul edilmesi C) Kadınlara seçme ve seçilme...
 9. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları (Güncellenecektir)

  Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler YGS SORULARI 1. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? A)...
 10. Yorgun

  Atatürk Dönemi Dış Politika ve İlkeler Ders Notu

  Atatürk Dönemi Dış Politika ve İlkeler Ders Notu https://yadi.sk/d/rH7lVgKe3EKDt4
 11. Ece

  Atatürk ve... Dans

  Atatürk ve... Dans Mustafa Kemal dansa sevdalıydı. Dans aşkının kökleri çocukluğuna uzanıyordu. Selanik’te mahalle ve okul arkadaşı olan Savaş İlbay anılarında şöyle anlatıyor: “Artık büyümüştük. Rüştiye öğrenimi yapıyorduk. Tatil zamanlarımızı biz daima oyunlarla geçirirken, O...
 12. Ece

  Atatürk, Bilim ve Üniversite

  "Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakikî mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delâlettir". Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK, BİLİM VE ÜNİVERSİTE Atatürk’ün Türk tarihinde müstesna...
 13. Ece

  Bilim Teknoloji ve Atatürk

  "Türk milletinin yürümekte olduğu terakkî ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir". Mustafa Kemal Atatürk BİLİM-TEKNOLOJİ VE ATATÜRK Bir ülkenin kalkınma düzeyi ülkenin sahip olduğu ve kullanabildiği bilimsel teknik gelişme ile yakından...
 14. Ece

  Atatürk, Bilim ve Sanat

  "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür". Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK, BİLİM VE SANAT Atatürk’ ün Bilim ve Güzel Sanatlar Konusundaki Düşünce ve Önerileri ve bunların uygulanış prensipleri. Bu konuşmaların ana amacı Türkiye’nin doğuş ve kuruluşundaki Atatürk...
 15. Ece

  Atatürk İlke ve İnkılapları Işığında Türkiye’nin Geleceği Başöğretmen Atatürk Ve Türk Milli Eğitimi

  Atatürk İlke ve İnkılapları Işığında Türkiye’nin Geleceği Başöğretmen Atatürk Ve Türk Milli Eğitimi Asrımızın en büyük Türk’ü Mustafa Kemal’in aramızdan ayrılışının 64. yılında ve Türk Milletinin tarihî gerçekler üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 79. yılında O büyük devlet...
 16. Ece

  Atatürk ve Tarih Şuuru.

  “Türk Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür”. Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK ve TARİH ŞUURU 1923’e gelindiğinde; uzun mücadeleler sonucunda işgalci güçler yurttan atılmış, ama Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle asıl mücadele henüz başlamıştı. Bu mücadele yıllarca süren...
 17. Ece

  Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma.

  “Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir” Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK VE TARİH BOYUTU İÇİNDE ÇAĞDAŞLAŞMA Türkiye Cumhuriyetinin banisi ulu önder Atatürk, tam manasıyla devir hatta çağ yaratmış...
 18. Ece

  Atatürk ve Türk Tarihi.

  “Büyük devletler kuran ecdadımız ve büyük şümullü medeniyete sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur” Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK ve TÜRK TARİHİ Atatürk’ün hayatını tetkik ettiğimizde, O’nun, Türk milletini...
 19. Ece

  Atatürk ve Havacılık

  “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar” Mustafa Kemal Atatürk ATATÜRK VE HAVACILIK 1903 yılında, ilk uçak havalanıp göklerle kucaklaştıktan sonra, o güne kadar bir kara ve deniz bölümü olarak tanımlanan yurt...
 20. Ece

  Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk

  “Terbiyedir ki bir milleti ya hür, bağımsız şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder.”(1924) Mustafa Kemal Atatürk BİR EĞİTİM LİDERİ OLARAK ATATÜRK Bir eğitim lideri olarak Atatürk eğitimle ilgili hataları ve...
Üst Alt