• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

anayasasi

 1. Tarih Öğretmeni

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÜSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasıyla birlikte cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamuoyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı B) 1921 Anayasasının cumhuriyet...
 2. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÖYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise yazılı olarak sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? A) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı B) Hükümet kurmanın zorunlu...
 3. Tarih Öğretmeni

  ÖSS Tarih ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları

  ÖSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde, TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ ye karşı...
 4. Tarih Öğretmeni

  LYS Tarih LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  LYS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları 1. 1921 Anayasasının hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi C) Seçimlerin 2...
 5. Tarih Öğretmeni

  YGS Tarih YGS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

  YGSS I.TBMM Dönemi ve 1921 Anayasası Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir? A) Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması B) Kimi kesimlerin...
 6. Yorgun

  I. TBMM’nin Açılması ve 21 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi) Ders Notu Konu Özeti

  I. TBMM’nin Açılması ve 21 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi) Ders Notu Konu Özeti http://yadi.sk/d/dlKAJ5lPP4CQF
 7. byzmbk

  Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası

  YENİ TÜRK DEVLETİ'NİN İLK ANAYASASI (20 OCAK 1921) (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) * Bir devletin dayandığı temel esasları ve devlet kuruluşlarını işleyişini gösteren belgeye Anayasa denir.TBMM ile yeni bir devlet kurulduğu için yeni bir anayasaya da ihtiyaç duyulmuştur. * 20 Ocak 1921'de...
Üst Alt