• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

akkoyunlular

  1. N

    akkoyunlular

    AKKOYUNLULAR XV. yüzyılın başlarında, Anadolu'nun doğusunda güçlü bir Türk devleti kuran Türkmen aşireti. Bunlar, Moğolların baskısıyla Karakoyunlularla birlikte Batı Tür-keli'nden batıya doğru göç ettiler; XIII. yüzyılın sonlarında Fırat ve dicle ırmaklarının yukarı vadilerine...
  2. Aslı

    Akkoyunlular ve Karakoyunluların Osmanlı'ya Kültürel etkileri

    Akkoyunlular ve Karakoyunluların Osmanlı'ya Kültürel etkileri bu konuyla ilgili çalışması olan bir arkadaşım var mı?
Üst Alt