• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

byzmbk kullanıcısının son içeriği

 1. byzmbk

  Forum sisteminde değişiklik yaptık

  Hayırlı olsun uzun aradan sonra yanlış girdigimi sandım ama güzel olmuş..:)
 2. byzmbk

  Günün tarihi sözü

  "Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir. " II. Abdülhamid Han
 3. byzmbk

  Hergün bir tarih test sorusu

  Tarih hakkında bize bilgi veren,olayları doğru yorumlayabilmemiz için tanıklık yapan her türlü malzemeye "kaynak" denir. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi dönemiyle ilgili bize daha belirgin bilgi verir? A) Çanak çömlekler B) Paralar C) Heykeller D) Mağara resimleri E) Av aletleri CEVAP: B
 4. byzmbk

  Hergün bir tarih test sorusu

  İlkçağ'da Anadolu uygarlıklarının diğer uygarlıklarla etkileşiminin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Anadolu'da yetişmeyen ürünlerin tüketilmesi B) Yazının Anadolu'da kullanılmaya başlanması C) Tarimsal faaliyetlerin başlaması D) Ticari faaliyetlerin gelişmesi E)...
 5. byzmbk

  Hergün bir tarih test sorusu

  İlkçağ medeniyetlerinden Sümerlerin tarımda, Fenikelilerin ve İyonyalıların deniz ticaretinde, Urartuların ise madencilikte diğer medeniyetlerden daha ileri olmalarını sağlayan ortak neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaları B) Çok tanrılı din anlayışının...
 6. byzmbk

  Rim

  Rim.. Osmanlılar döneminde ROMA kentine verilen isimdir.
 7. byzmbk

  Atabeylik

  Atabeylik.. Büyük Selçuklular'da hükümdar soyundan olan şehzadeler ülke yönetimi konusunda deneyim kazanmaları için ülkenin çeşitli bölgelerinde yönetici olarak gönderirilerdi. Şehzadelere her konuda yardımcı olarak görevlendirilen deneyimli devlet adamlarına ATABEY denilirdi. Büyük Selçuklu...
 8. byzmbk

  Sanayi İnkılabı( Endüstri Devrimi)...

  Sanayi İnkılabı( Endüstri Devrimi)... Avrupa'da meydana gelen bilimsel ve teknik gelişmelerin, sermayeyle birleşmesi sonucunda, insan ve hayvan gücüne dayanan üretime geçilmesi, endüstrinin doğmasına neden olmuştur.Sanayi İnkılabı buhar gücüyle çalışan makinaların dokuma sektöründe...
 9. byzmbk

  Sömürgecilik

  Sömürgecilik... Büyük devletlerin gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almalarıyla bu bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına "Sömürgecilik" denir
 10. byzmbk

  İftarda ve sahurda açığız 5.00 yıldız(lar) 1 Oy

  Bu gece de benden olsun herkese hayırlı sahurlar.. :)
 11. byzmbk

  Site Yönetimi Sorunum Var!!

  Sayın Site Yönetimi. Benim site ilgili sorunum var.Yardımcı olursanız sevinirim.Ben siteden çıkış yaptığım halde açık olarak görünüyorum. Çevrimiçi liderlikleri kısmında ben liderim ben paylaşımı yaptıktan sonra çıkıyorum.Çıktığım da hala açık olarak görünüyorum.Yardımcı olun lütfen.Bu durum...
 12. byzmbk

  Para'nın Tarihi

  PARA'NIN TARİHİ (Antik Çağda Para)... Eski Yunanca nomisma ve latince nummus sözcükleri sikke taşımaktadır.Bu sözcüklerden türetilmiş bir terim olan nümizmatik(sikke bilimi) basit anlamıyla MÖ.7.yy Lidyalıların ilk elektron sikkeyi (altın-gümüş- alaşımlı para) basmaları ile başlamıştır...
 13. byzmbk

  Günün tarihi sözü

  " Tarih alında hiçbir zaman olmamışın öyküsünü yazmaktır." Oscar Wilde.
 14. byzmbk

  Medreseler

  MEDRESELER.. Medrese; basit tanımı ile islami bilgilerin verildiği öğretim kurumlarıdır.Bu kurumlar da daha sonraları dini ilimlerin yanı sıra akli (pozitif) bilimlerinden verilmeye başlanmştır.Ancak her zaman esas alınan ve önemsenen dini ilimler olmuştur.Medreselerde ders verenlere müderris...
 15. byzmbk

  Hergün bir tarih test sorusu

  Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların devamlılık gösterdiğini kanıtlayan durumlardan biridir? A) Yer-Zaman ilişkisi B) Sebep-Sonuç ilişkisi C) Yazısız-Yazılı belgeler D) Doğru-Objektif belgeler E) Arkeolojik çalışmalar CEVAP: B
Üst Alt