• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

YGS Tarih YGS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları (Güncellenecektir)

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
9,418
Tepkime puanı
7,674
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

YGS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

1. 7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto etmiştir.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?

A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığının

B) İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun

C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun

D) Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin

E) İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden rahatsız olduklarının

(2012-YGS)


2. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının yargılanması için divanıharp oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerde bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır.

İngiltere ve Fransa'nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz?

A) Osmanlı hukuk sistemini düzenleme

B) Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma

C) Osmanlı Devleti'ndeki Ermenilerin haklarını koruma

D) Mahkemelerden kendi istekleri doğrultusunda karar aldırtma

E) Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini engelleme

(2011-YGS)

3. Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır.

Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Mebuslar Meclisini kapatmak

B) İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak

C) İstanbul Hükümetiyle iş birliği yaptıklarını göstermek

D) Kendi aralarındaki sorunları gidermek

E) İşgaller karşısında halkın desteğini almak

(2011-YGS)


4. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.

Bu ilkelere göre,

I. bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması,

II. savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması,

III. her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması

önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) Yalnız II E) Yalnız I

(2011-YGS)

5. İtalya, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi’ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada’yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.

Bu durumla ilgili olarak

I. İtalya Akdeniz’e egemen olmak istemektedir.

II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir.

III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

(2010-YGS)

YGS Cevap Anahtarı

1. B 2. A 3. B 4. C 5. D
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt