• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Yeşil Türbe

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,561
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Yeşil Türbe

Bursa’da Sultan Çelebi Mehmed’in kabrinin bulunduğu meşhur türbe. Sekizgen plânlı ve kubbeli biryapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed’den başka kızı Selçuk Hâtun, kardeşleri Hafsa Hâtun, AyşeHâtun, Mahmûd, Yûsuf, Mustafa, ebesi Daya Hatun’un sandukaları mevcuttur. Türbenin bahçesindeise; Hoca Sâdeddîn Efendinin babası Hasan Can ile Aziz Ahmed Paşa medfundur.
Türbeye dışarıya taşan portaldeki kapıdan girilir. Girişin iki yanında çiçekli çinilerin süslediği iki mihrapvardır. Ceviz ağacından ve hendesi tezyinatla süslü kapıyı Tebrizli Ali bin Hacı Ahmed isimli bir ustayapmıştır.Yeşil Türbenin iç duvarları, yerden üç metreye kadar yükselen, altıgen yeşil çinilerle süslenmiştir.Zamanla yerinden düşen bu çinilerin yerine 19. asırda firûze renkli çiniler konulmuştur. Türbenin dışcephesi de firûze renkli çinilerle süslüdür. Pencerelerin çerçevelerinde kıvrık dal ve çiçek motifleribulunur. Pencere alınlıklarında ise firûze renkli dallarla süslü, kenarları mâvi konturlu celî sülüs yazılarbulunan kitâbeler mevcuttur.Türbeye girince iki basamaklı sekizgen bir setin üzerinde, Sultan Çelebi Mehmed’in sandukasıbulunur. Kitâbesi altın yaldızla yazılmış olan sanduka yeşil çinilerle bezenmiştir.Yine türbenin içinde bulunan mihrab bir sanat şaheseridir. Kenarları küçük sütuncuklarla süslü olup,mihrap bir mukarnasla tamamlanmaktadır. Mihrap beşli bir süs kemeriyle çerçevelenir. Bunun daüzerinde kûfî hatla yazılmış bir kitâbe bulunur. Mihrap üç çerçeve ile çevrilidir ve burada mâvi renklikabartma nesih hatla bir âyet-i kerîme bulunmaktadır. Mihrap çinilerini Yeşil Caminin çini ustasıMehmed Mecnun yapmıştır.Çini, türbenin tek süsleme unsuru olup, binânın her tarafını kaplamaktadır. 1855’te yıkılan kubbeninkalem işleriyle kaplı olması muhtemeldir. Vitrayların (Birbirine bağlı kurşun bölmelerden meydanagelen renkli camlı bölmeler) da tâmir gördüğü, ancak asıllarına uygun oldukları sanılmaktadır.
 

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,561
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed tarafından 1413-1419 yıllarında yaptırılan, cami ve türbedeki İznik çinilerinden dolayı "yeşil" adıyla nam salan külliye, mimari özellikleriyle yurt içi ve dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

You must be registered for see images


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Osmanlı padişahlarının beşincisi, Osmanlı Devletinin de ikinci kurucusu olan Çelebi Mehmed tarafından inşa ettirilen ve tarihi vesikalarda İmaret-i Sultan, İmaret-i Sultan Çelebi Mehmed Han gibi isimlerle anılan külliye, cami, medrese, imaret, türbe, hamam ve hanlardan oluşuyor. Bulunduğu semte de adını veren külliyeye, cami ve türbedeki çinilerinden dolayı "Yeşil Külliye" deniliyor.

Yıldırım Bayezid'in ölümünden sonra yaklaşık 11 yıl süren Fetret Devri'nin sona ermesiyle yapımına başlanan Osmanlı Devleti'nin yeniden şahlanışını simgeler nitelikteki külliye, Osmanlı mimari eserleri arasında en zengin süslemelere sahip yapılardan oluşuyor. Külliye, tüm ihtişamıyla adeta Osmanlı Devletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı olarak görülüyor.

Külliye "yeşil" adını, literatüre "üretilmesi imkansız seramik" olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden alıyor. Şehrin ortasında ve ovaya hakim bir tepe üzerinde inşa ettirilen külliye bünyesinde yer alan, planı ve çini süslemeleriyle Tebriz'deki Gök Mescit'e benzeyen Yeşil Cami, diğer yapılar gibi şehrin silüetinde önemli bir yer tutuyor.

You must be registered for see images


Yeşil Cami'nin mimari özellikleri
Bursa'nın manevi direkleri arasında gösterilen külliye, tüm ihtişamı ve mimarı özellikleriyle yurt içi ve dışından gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

Taş, ahşap, alçı ve kalem işi her türlü süsün kullanıldığı, yapıldığı dönemde çinilerden itibaren tüm duvarların kalem işi nakışlarla süslendiği camide bugün sadece kubbe içlerinde ve eteklerinde kalem işi süslemeler dikkati çekiyor.

Caminin girişindeki taç kapı, taş oymacılığının özgün bir ürünü olarak kendisini sergiliyor. Cephedeki pencere alınlıklarında ve kartuşlardaki mermer yazı ve süslemeler de ince sanat ürünü olarak kendini gösteriyor.

You must be registered for see images


Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'de kullanılan çiniler, sır altı, renkli sır, mozaik çini tekniklerinde yapılmış ve kabartma sarı, lacivert, firuze ve beyaz renklerden oluşan önemli sanat eserleri olarak dikkati çekiyor. 13 metre çapında, 25 metre yüksekliğindeki kubbeye sahip olan caminin ana mekanına geçit veren holün sağında ve solunda tamamen çini kaplı, günümüzde müezzin mahfili olarak kullanılan iki bölüm yer alıyor.

Caminin en gösterişli yeri, basamaklarla çıkılan mihrap bölümü, 6 metre genişliği, 10 metre yüksekliği, hem çinileri hem de Fetih Suresi'nin bir bölümü yazılmış sarı, lacivert, firuze ve beyaz renkli, geniş yazı friziyle etkileyici görüntü sağlıyor.

Koltuk kısmındaki bitki süslemeleri, sütunları, mihrabı çepeçevre dolanan geometrik süslemeli frizleri ve yazı kuşaklarıyla erken devir Osmanlı mimarisinin en mükemmel mihrabı olarak biliniyor.
 
Üst Alt