• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türk-İslam Tarihi Testi II

  • Konbuyu başlatan ilbilgehatun
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar : 1
  • Görüntüleme : 4K
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Türk-İslam Tarihi Testi II

1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısı ile siyasi dengeler hızla değişti.
Bu değişikliğin yaşanmasında,
I. Anadolu'nun coğrafi konumu
II. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması
III. İslamiyet’in yayılması
gibi durumlardan hangilerinin daha az etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. 1081 yılında İzmir'i ele geçiren Çaka Bey burada bir devlet kurdu. Kurduğu donanma ile Bizanslıları mağlup ederek Ege Adalarını ele geçirdi. Balkanlardaki Peçenekler ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu'na karşı ittifak kurdu.
Bu açıklamayla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bizans İmparatorluğu doğu ve batıdan baskı altındadır.
B) Bizans İmparatorluğu'nun sınırları daralmıştır.
C) Çaka Bey denizciliğe önem vermiştir.
D) Çaka Bey Türk-İslam devletleriyle ittifak kurmamıştır.
E) XI. yüzyılda Anadolu'da farklı Türk devletleri bulunmaktadır.

3. I. Gıyasettin Keyhüsrev'in ölümünden sonra şehzadeler arasında saltanat mücadeleleri başladı. Devletin ileri gelenleri yaptıkları toplantı sonunda İzzettin Keykavus'un tahta çıkarılmasına karar verdi. İzzettin Keykavus, daha önceki dönemde görevlendirilenlerin görevlerine devam etmelerini ve kazanılmış hakların devam ettiğini bildirdi. Makam, ikta ve emlak menşurlarını yeniledi.
Yukarıdaki bilgilerden hangi sonucu çıkarılamaz?
A) Devlette süreklilik esastır.
B) Selçuklularda tahta çıkmada devletin ileri gelenleri de söz sahibidir.
C) Veraset sisteminin kesin kurallara dayalı olmaması
D) Hükümdarların ikta vermek ve memur görevlendirmek gibi yetkileri vardır.
E) I. Gıyasettin Keyhüsrev Haçlılarla savaşmıştır.

4. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması ve Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarından biridir?
A) Malazgirt
B) Miryokefalon
C) Katvan
D) Yassıçemen
E) Dandanakan

5. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, II.Kılıç Arslan döneminde yaşanan;
—Miryokefalon Savaşı'nın kazanılması
—Kervansaray yapılması
—İlk medresenin açılması
gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ordunun güçlü olduğu
B) Ticarete önem verildiği
C) Haçlı orduları ile savaşıldığı
D) Mimari eserler yapıldığı
E) İslam kurumlarının benimsendiği

6. - Çanakkale ve İstanbul Boğazları Bizans İmparatorluğu'nun denetimindeydi.
- Anadolu Selçuklu devleti gelir kaynaklarını artırmak istiyordu.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin deniz ticaretini geliştirmek amacıyla,
I. Venedik ve Cenevizlilere kapitülasyonlar vermek
II. Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirleri fethetmek
III. Altın para basılmasına karar vermek
IV. İstanbul Boğazı'nı abluka altına almak
gibi çalışmalardan hangilerine ağırlık verdiği söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) II ve IV

7. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçemen Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Fakat bu savaşı kazanmak Selçuklular için olumsuz sonuçlara da neden oldu.
Yassıçemen Savaşı'nın Anadolu Selçukluları için olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harzemşah ordusunun dağılması
B) Selçukluların Haçlılarla savaşmasının engellenmesi
C) Atabeyler tarafından kurulan beyliklerin güçlenmeye başlaması
D) Moğollar ile sınır komşusu olunması
E) Liman şehirlerindeki ticaretin zarar görmesi

8. - Harzemşahların yıkılması
- II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kötü yönetimi
- Babailer ayaklanması
Aşağıdakilerden hangisinde bu gelişmelerin üçü de etkili olmuştur?
A) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Moğolların Anadolu'ya saldırması
D) Anadolu beyliklerin kurulması
E) Ekonomik durumun bozulması

9. XIII. yüzyılda Anadolu'da Moğol baskısı vardı. Anadolu'nun değişik yerlerinde kurulan beylikler arasında da zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Moğollar bu çatışmaları kendi çıkarları nedeniyle kışkırtıyordu. Bu dönemde Ahiler bulundukları şehirleri koruyordu.
Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) Anadolu'daki bütün çatışmalar Ahiler tarafından bastırılmıştır.
B) Ahilerin amacı ve görevi bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktır.
C) Ahiler askeri birlikler haline dönüşmüştür.
D) Ahiler yerel otoriteye sahiptir.
E) Ahiler Moğol yönetimini kabul etmiştir.

10. Ortaçağda görülen Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur?
A) Akdeniz limanlarının önem kazanması
B) Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi
C) Kiliseye olan güvenin sarsılması
D) Derebeylik rejiminin zayıflaması
E) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması

11. Ortaçağda Avrupa'da görülen;
—Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirme arzusu
—Papaların nüfuzlarını artırma istekleri
—Bizans'ın yardım istemesi
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olmuştur?
A) Coğrafya Keşifleri
B) Haçlı Seferleri
C) İskender'in Asya seferi
D) Dor Göçleri
E) Kavimler Göçü

12. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimde "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı sürdürülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) Savaşlarda başarılı olan komutanlara toprak geliri verilmesi
B) Vezirlik makamının oluşturulması
C) II. Kılıç Arslan'ın ölmeden önce ülaaai onbir oğlu arasında pay etmesi
D) Hassa ordusunun kurulması
E) Meliklerin Atabeylerle birlikte eyaletlere gönderilmesi

CEVAP ANAHTARI

1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A 11. B 12. C
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,366
Tepkime puanı
17,638
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

Türk İslam Devletleri Test-II

Türk İslam Devletleri Test-II

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt