• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Üzerine Söylenmiş Sözler

sedataltas

Usta Üye
Emekli
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
1,031
Tepkime puanı
974
Puanları
113

İtibar:

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir.
Chateaubriand
Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.

Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır.
Voltaire

Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

Tarih, muazzam bir erken uyarı sistemidir. Norman Coisins

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere
Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Alain

Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. J.J.Rousseau

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo

Dünyayı idâre edenler ölülerdir. Gustave Le Bonn

Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. Çin Sözü

Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır. Kâzım Paşa

Tarih okuyanın aklı çoğalır. İmam Şâfiî

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. A. Cevdet Paşa
Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. Abdülbâki Gölpınarlı

Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binâenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer. B. Lewis

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir. T. S. Eliot

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder. Peyâmi Safâ

Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur. Çin Sözü

Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Dozy’nin İslâm Tarihi (Anıt. Küt. Atatürk bu sözün altını çizmiş.)

Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. Bahtiyar Vahabzâde

Geçmişini inkâr eden millet, babası bilinmeyen veya babasını inkâr eden çocuğa benzer; ya piçtir, yahut nankördür. Piç olmak kaderdir, nankörlük ise alçaklıktır. Kadircan Kaflı

Türk tarihini Cumhuriyet’le başlatmak isteyen sapıkları; mâzi, din, an’ane, ecdâd tanımayan bizim mâhut nihilistleri düşündükçe İgnatus Donnely (1831-1901) adlı bir Amerikan politikacının Demokrat partililer aleyhinde söylediği bir nutkunun şu cümlesi aklıma geliyor: “D. Partililer bir katıra benzerler; ne ecdâdlarıyla iftihar edebilirler, ne de adlarını devam ettirebilecek evlâtlarının ümitleriyle yaşarlar.” Nejat Muallimoğlu

Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hâfızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz. Büyük Tarihçi Michelet
Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur. N. Muallimoğlu

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil; ölüleri yaşıyor varsaymaktır. G.K. Chesterton

Müstakbeli bul sen de koşanlarla bir ol da
Mâzîyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda
Ahlâfa döner korkarım eslâfa hücûmu
Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? Mehmet Âkif Ersoy


(Devlet arşivini kilo ile Bulgarlara satan İttihad ve Terakkî’ye):
Bundan birkaç yüz sene evvel uyananlar,
Bugün hâlâ uyuyanları görsün.
Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar,
Tarihini okkayla satanları görsün!?. M. Cemal Kuntay


Tarihimi kefenlik bir bez gibi dürdüler..
Beni dirilmesi yok ölümle öldürdüler. Ozan (1967)

İnanmıyorum bana öğretilen tarihe! N. Fazıl Kısakürek (1947)

Ben de tarih okudum, âlemi elbet bilirim. Mehmet Âkif Ersoy

Altın bir devir idi; hatırla geçmiş günü
Baştan başa cihânı tutmuş ecdâdın ünü. Lâedrî

Donanma ordu yürürken muzafferen ileri
Üzengi öpmeye hasretti, garbın elçileri. M. Akif Ersoy

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;
Gelmişiz dünyaya” insanlık”nedir,öğretmişiz.
... Bir taraftan dinimiz, ahlâkımız, irfânımız;
Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsanımız... Mehmet Âkif Ersoy

Gök kubbeyi delmiş, yedi iklimde minâre
Göstermiş asırlarca ölümsüz bir idâre. Yusuf Bakalım

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı Tekbîr
Bulur mu deli rüzgâr o sedâyı: “Allah Bir!” N. Fazıl Kısakürek

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan.
Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Y. Kemal Beyatlı

Yazıklar oldu bizim târihî şânımıza
“Kâfir ağlar, bizim ahvâl-i perîşânımıza!” (İkinci mısrâ Fuzûlî’nin)

Ben şehitler çocuğu.. bir hâl olmuşum
Ben bende değil.. ben, bana yâd olmuşum! Nihad Yazar

El-âlem çalışıyor, fethetmeye Merih’i;
Sen cebinde kaybettin, güneş dolu tarihi! Necip Fazıl (1972)

Selçukîyim, yirminci asırda doğsam da!
Osmanlıyım, cumhuriyet çocuğu olsam da! Fethullah Gülen

Dün ne olmuşsa, bugün de aynı şeyler oluyor; güneş altında yeni şeyler yok.

“Tarih”i “tekerrür” diye târif ediyorlar
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Mehmet Âkif Ersoy

Tarih değil, hatâlar tekerrür ediyor. Abdulhamid Han

* Bu bölümde yer alan sözler;
emekli eğitimci Mustafa TAŞÇI'nın "Nesillerden Nesillere Armağan Sözler Hazinesi" adlı eserinden kısmen alınmıştır.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
 • Günün tarihi sözü
 • Tarihten sözler
 • En Çok Görüntülenen Konular
 • Kanuni'nin Şarlken'e mektubu
 • Günün tarihi sözü
 • Tarihten sözler
 • Alçakgönüllülük
 • Gülerken Düşündüren Cevaplar
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Napolyon
 • Günün tarihi sözü
 • Alçakgönüllülük
 • Aile
 • erdil68

  Acemi Üye
  Üye
  Katılım
  7 Eylül 2009
  Mesajlar
  5
  Tepkime puanı
  0
  Puanları
  1
  Yaş
  42

  İtibar:

  TEŞEKÜRLER:clap2:
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Tarihe insan her istediğini söyletebilir,zaten ölüler itiraz edemezler...

  Cenap Şahabeddin
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  "Tarih. Çoğu hilekâr olan hükümdarlar ve çoğu ahmak olan askerlerin yol açtıkları çoğu önemsiz olan olayların çoğu asılsız olan hikâyesi."
  Ambrose Bierce
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Tarih insanların nasıl düşünmeden hareket ettiklerinin, düşünce tarihi ise insanların nasıl hareket etmeden düşündüklerinin hikayesidir.

  Michel Faucault
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Aslanlar kendi tarihini yazıncaya dek tarih hep avcıyı övecektir.

  Afrika atasözü
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Tarih bir tahriften ibarettir. Tarih, geçmişten geleceğe uzanan ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün rüyalar gibi tarih de yorumlanabilir; ama görülürken değil.

  Oğuz Atay
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Her savaş iki kere yapılır; birincisi savaş alanında, ikincisi tarih kitaplarında.

  S.Peres
   

  Yorgun

  Veziri Azam
  Yönetici
  Vezir-i Azam
  Katılım
  13 Mart 2009
  Mesajlar
  14,366
  Tepkime puanı
  17,640
  Puanları
  113
  Web sitesi
  www.tarihsinifi.com

  İtibar:

  Tarihi unutmak -ve cesaretle söyleyebilirim- yanlış anlamak, bir ulus yaratmada temel etkendir.

  Ernest Renan
   

  Tarih Öğretmeni

  Kurucu
  Yönetici
  Sultan
  Katılım
  11 Mart 2009
  Mesajlar
  9,419
  Tepkime puanı
  7,675
  Puanları
  113
  Konum
  Yeryüzü
  Web sitesi
  www.tarihbilinci.com

  İtibar:

  "Tarih yazmaktan ve tarih incelemeleri yapmaktan maksat geçmişi araştırmak değil, geleceği yorumlamaktır."
   

  Talebe

  Tarih Talebesi
  Yönetici
  Vezir
  Katılım
  21 Mart 2009
  Mesajlar
  1,844
  Tepkime puanı
  3,598
  Puanları
  113
  Yaş
  39

  İtibar:

  Tarih, geçmişteki olayları bilmek değil, geçmişten ders çıkarmaktır.

  A. Cevdet Paşa
   
  Tüm sayfalar yüklendi.
  Üst Alt