• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Kulübü Tüzüğü

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Puanları
83
TÜZÜĞÜMÜZ
ÇOK PROGRAMLI LİSESİ Tarih Kulübü Tüzüğü

GİRİŞ


İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksik- liklerin veya aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli konulara değinmek gerekmektedir.

KULÜBÜN ADI

Madde 1: Kulübün adı “......’’ Tarih Kulübü”dür. (ATK)

YAPI

Madde 2: Kulüp Lisesi ne bağlı bir topluluktur.

AMAÇLAR

Madde 3: Amaç: genelde bütün toplum için, özelde okulumuz öğrencileri arasında tarihin ve tarih dersinin öneminin anlatılmasını, anlaşılmasını ve benimsetilmesini sağlamaktır.

Madde 3.1: Tarih ve kültür konularına ilgi artırılmasını sağlayıcı bu konularda tartışmalar, söyleşiler, geziler, sergiler düzenlemek.

Madde 3.2: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konuları hakkında bilgilenme sağlanması amacıyla derleme broşürler veya metinler düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Madde 3.3: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konularına ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek. Eldeki imkanlar ölçüsünde tarih ve kültür konularında bilgi dağarcığı (kitaplık, belgeler, gazete, dergi, vb) oluşturmak.

Madde 3.4: Öğrenciler arasında tarih ve kültür bilincinin oluşabilmesi amacıyla eldeki imkânlar dâhilince tarih ve kültür konularında uygun zaman ve yerlerde bilgilendirme, öğretme, tanıtma toplantıları düzenlemek.

Madde 3.5: Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi sağlamak amacıyla web sitesi, e-posta grubu, dergi, bülten gibi etkileşim araçları oluşturmak.

Madde 3.6: Öğretmenler ile öğrenciler ve ilgilenenler arasında tarih ve kültür konularında bilgi alışverişinin teminini sağlamak amacıyla söyleşi, açık oturum ve tarih yarışmaları düzenlemek.

YÖNTEM

Madde 4,1: ATK, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda, kulüp üyelerinin düzenlediği etkinlikleri gerçekleştirir.

Madde 4,2: ATK, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler, Alaca’da bulunan şair ve yazarlar, konuların uzmanları ve bu konuda yayın yapmış kişilerin katılımıyla panel, seminer, söyleşi, açık oturum vb. düzenler.

Madde 4,3: ATK , Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yayın yapar.

YÖNETİM BİÇİMİ


Madde 5: , Genel Kurul’a katılan üyeler tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul iki ayda bir, Yönetim Kurulu ise ayda iki kere toplanır.

Madde 5.1: Genel Kurul’un Yapısı

Her ATK üyesi Genel Kurullara katılma hakkına sahiptir.
Genel Kurullar esnasında tutanak tutulur, Genel Kurulun içeriği rapor edilir.
Yönetim Kurulunca önerilen ve tüm üyelerin onayladığı kişi(ler) rapor ve tutanağı hazırlar. Bu rapor ve tutanaklar herkese duyurulur.

Madde 5.2: Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu, bir başkan ve başkanın seçeceği yardımcılar (en fazla 5 yardımcı ) ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Her sınıfın en az bir temsilcisi olmalıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına devamı zorunludur. Herhangi bir nedenle, bir üyenin, üst üste üç kere katılımının gerçekleşmemesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu, bir öğretim yılı için, Genel Kurula katılan üyeler tarafından, kapalı oy ve oy çokluğu ilkesi ile seçilir. Her eğitim ve öğretim yılı başında bu seçimler tekrarlanır.

Madde 5.3: Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüm etkinliklerin yapılması ile ilgili kararların alınmasında görevlidir.
Tüm toplantıların düzenli yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
Olağanüstü durumlarda kurul üyeleri ile iletişimin sağlanması ile ilgili kararlarda yetkilidir.

ÜYELİK

Madde 6: ATK‘ye eğitim ve öğrenimine devam eden her öğrencisi, öğretmeni ve personeli üye olabilir. Adaylar, üye bilgi formunu doldurarak üye olurlar.

Madde 7: Kulüp üyelerinden aidat toplanmaz, ancak yapılacak etkinliklerin (gezi, gibi) maliyeti eşit olarak paylaşılır.

Madde 8: Kulüp üyeleri, Genel Kurulda onaylanmadığı takdirde kulüp adına hareket edemez.

Madde 9: Üyelikten çıkartma, tüzüğü dışında davranışları kesinleşen üyelerin her türlü kulüp toplantısında söz hakkı elinden alınarak yapılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 10: Kulübün değiştirilemez özellikteki tüzük maddeleri; amaçlarıdır.

Madde 11: Diğer konularda tüzüğe yapılacak ekleme ve çıkarımlar için ancak bir yıllık dönemde kulüp toplantılarının %80’ine katılanların önerileri gündeme alınır.

OYLAMA


Madde 12: Yukarıdaki özellikteki üyeler bu tür oylamalarda oy hakkına sahiptir.

Madde 13: Bu tür oylamalar normal ortamda üyelerin katılımıyla açık olarak yapılır.

KULÜBÜN FESHİ

Madde 14: Kulübün fesh edilmesi yetkisi lisesi okul idaresine aittir.

Madde 15: Kulüp Genel Kurul üyelerinin üye tamsayısının 2/3’ünün kararıyla fesh edilebilir.

Madde 16: Kulüp herhangi bir biçimde madde 3, 4 ,5 ve 6'nın bir kısmının veya tamamının değiştirilmesi halinde doğrudan fesholur.

DİĞER MADDELER


Madde 17: Kulübün resmi yayın organları genel kurulca onaylanmış olan web sitesi, dergi ve gazetedir.


Kurucu Üyeler:
 
Son düzenleme:

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Puanları
83
Okulumuzda bu yıl biz de Tarih Kulübü kurduk. Tecrübelerinizden yararlanacağız. Teşekkürler.
Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Sizlerde çalışmalarınızı bizlerle paylaşırsanız yeni fikirler ortaya çıkar ve bunlardan ilham alarak çalışmalar yapılır... Bir elin neyi var iki elin sesi vardır değil mi. Amaç nerde olursak olalım tarih bilinci kazandırmak olmalı :clap2:​
 

historien23

Acemi Üye
Katılım
7 Eki 2009
Mesajlar
6
Puanları
0
bütün içerik birlikte verilseydi.
 
Üst Alt