• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih kulübü ekler

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
#1
EK-1
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİKültür ve Edebiyat Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Folklor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü
Çevre Koruma Kulübü
Satranç Kulübü
Hayvanları Koruma Kulübü
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Yeşilay ve Benzeri Kulüpler
Sağlık, Temizlik,Beslenme ve Kızılay Kulübü
Spor Kulübü
Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
Fotoğrafçılı Kulübü
Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü
İzcilik Kulübü
Bilinçli Tüketici Kulübü
Meslek Tanıtma Kulübü
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
Engellilerle Dayanışma Kulübü
Yeşili Koruma Kulübü
Çocuk Hakları Kulübü
Felsefe Kulübü
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK –2
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ

Günler ve Haftalar
İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
Gaziler Günü (19 Eylül)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)
Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
Dünya AIDS Günü (1 Aralık)
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
Sivil Savunma Günü (28 Şubat)
Yeşilay Haftası (1Mart)
Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)
Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart)
Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)
Orman Haftası (21-26 Mart)
Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
Şehitler Haftası (14 Nisan)
Turizm Haftası (15-22 Nisan)
Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası (23 Nisan gününü içine alan hafta)
Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs)
Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)
Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK-4
SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU


Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

Öğrencinin Adı Soyadı:........................................... .....................................
Sınıfı ve numarası.......................................... .............................................
Tarih:............................................ .................................................. ............
Danışman Öğretmen:......................................... .........................................


Sunuş:
Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

Süreç:
Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

Sonuçların analizi:
Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.
Sonuçlar nasıl ele alınacak ve analiz edilecek

Kaynakça:
Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek.
Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir.

Tahmini Bütçe:
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği belirtilecek.

Zaman Çizelgesi:
Projenin hangi zamanda ,hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren bir çizelge eklenecektir.(EK-6)

Ekler:

Varsa ekler konulacak

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır.
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK-7

SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU1. Başkalarına ne şekilde/nasıl yardımcı olmamı sağladı?

2. Kişisel olarak yararlandım mı?

3. Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?

4. Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?

5. Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı? Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?

6. Etkinliğe okullar arası veya uluslararası boyut kazandırabildim mi?

7. Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?

8. Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?

9. Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?

10. Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?

11. Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?

12. Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

KATILDIĞI ÖĞRENCİ KULÜBÜTARİH İMZA
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK-8
SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN
ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMUÖğrencinin Adı Soyadı :


Çalışmanın Adı :

Öğrencinin katıldığı toplam etkinlik saati:

Öğrencinin etkinlik süresince;

PUAN (1-20)
1- Zamanını etkin bir biçimde kullanması

2- Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması

3- Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması

4- Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması

5- Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması

TOPLAM

6- Öğrenciye ait gözlemleriniz: .................................................. .................................................. ...
.................................................. .................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. .................................................. ....
.................................................. .................................................. .................................................. ....

SONUÇ:

TARİH:
İMZA

Not : Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni
veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK-9
GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİRGönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.
1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar lâboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.
4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.
5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.
6. Bir mektubu postaya vermek.
7. Okulun bir aracını tamir etmek.
8. Kırılan bir pencereyi takmak.
9. Bahçeye bir fidan dikmek
10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
11.Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
12.Gezilerin organizasyonunu yapmak
 

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,582
Best answers
0
Puanları
83
EK-10
GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı :................................................. .................................................. ............................

Mesleği :................................................. .................................................. ............................

Emekli ise emekli
olduğu kurum :................................................. .................................................. ............................

Yaşı :................................................. .................................................. ............................

Sabit Telefonu :................................................. .................................................. ............................

Cep Telefonu :................................................. .................................................. ............................

Adresi :................................................. .................................................. ............................

Hangi işi yapabileceği :................................................. .................................................. ............................
1) .................................................. .................................................. .........
2) .................................................. .................................................. .........
3) .................................................. .................................................. ........

Yapacağı işin kesin
Tarihi ve saati :................................................. .................................................. ...............

Varsa yapılacak işe ilişkin
belge ve sertifikası :................................................. .................................................. ...............

Varsa okul tarafından
temin edilmesini istediği
araç gereçler :................................................. .................................................. ...............

Okulun koordinasyonuna
ihtiyaç duyulan kurum ve
kuruluşlar :................................................. .................................................. ...............

Kendisinin koordinasyon
sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :................................................. .................................................. ........


Gönüllü Veli Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmzası İmzası
 
Üst Alt