• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih grubu dersleri sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2012/2013

kuantum2000

Acemi Üye
Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
35
Puanları
18
Yaş
37
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
EMEL ÇATAL ANADOLU LİSESİ
2012–2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
TOPLANTI NO: 3
TOPLANTI TARİHİ: 19.06.2013
TOPLANTI YERİ: Toplantı Odası
TOPLANTI SAATİ: 10.00
DERS: Tarih Grubu Dersleri ( 9. Sınıf Tarih, 10. Sınıf Tarih ve Sanat Tarihi )
TOPLANTIDA BULUNANLAR: Yücel ARAS ( Okul Müdürü), M.Alparslan KAPLAN(Tarih öğretmeni)

2012- 2013 Eğitim ve Öğretim yılı sonunda yapılan tarih dersleri zümre öğretmenleri toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilerek görüşülmüştür.

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve Yoklama
2. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi
3. 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
4.Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
5. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi
6. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi
7. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
8. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi
9.Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
10.Dönem ödevlerinin görüşülmesi
11. Dilek ve Temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.19.06.2013 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı Yücel ARAS’ın iyi dilek temennileri ile açılmıştır.


2. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi:
Yapılan zümre toplantısında zümre öğretmenlerinin girdiği dersleri yıllık planlara uygun olarak işledikleri ve konuları bitirdikleri tespit edilmiştir. 10-C ve 10-D sınıflarında Tarih ve Seçmeli Tarih olarak okutulan dersin Türkçe Matematik olan bu sınıflarda zaman zaman sıkıcı geldiği tespit edilmiştir.


3. 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:
Tarih grubu zümre öğretmeninin 2012–2013 Eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işlediği ve bitirdiği tespit edilmiştir. Bu durum ders kesim raporu halinde okul idaresine verilmiştir.


4. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:
Okulumuz, ülkemizde her sınıfta iki farklı akıllı tahtası olan ender okullardan olması hasebiyle şanslı okullardandır. Bu sebeplerdir ki gerek görsel gerekse yazılı materyalin kullanılması ve bu kullanımlarda öğrencilerimizin en üst seviyede faydalanmaları sağlanmaya çalışılmıştır.5. Bir önceki zümre tutanaklarının görüşülmesi:
II. Dönem zümre tutanakları incelendi. Alınan kararlar zümre başkanı Yücel ARAS tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmeninin titizlikle uyduğu ve başarıyla uygulandığı görüldü.

6. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi:
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlara 2488 sayılı Tebliğler
Dergisi ve azınlıkla ilgili konuların da 2538 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yansıtıldığı görülmüştür.

7. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi:
Tarih Öğretmeni M. Alparslan KAPLAN söz alarak; 9.sınıf Tarih,10, sınıf Tarih ve Sanat Tarihi dersleri sınıf başarılarını aşağıdaki şekilde olduğunu belirtmiştir.

9.Sınıf Tarih Dersi için Sınıflar
Sınıf Mevcudu
Başarılı Öğrenci Sayısı
Başarısız Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
I.Dönem Ortalama
II. Dönem Ortalama
Yılsonu Ortalama
9/A
28
28
0
% 100
81,56
61,46
71,51
9/B
29
28
1
% 96
84,01
60,08
72,05
9/C
29
27
2
% 93
85,99
59,20
72,60

10.Sınıf Tarih Dersi için Sınıflar
Sınıf Mevcudu
Başarılı Öğrenci Sayısı
Başarısız Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
I.Dönem Ortalama
II. Dönem Ortalama
Yılsonu Ortalama
10/A
22
21
1
% 95
64,08
57,59
60,84
10/B
25
22
3
% 88
68,99
52,95
60,97
10/C
18
18
0
% 100
83,69
63,43
70,08
10/D
20
20
0
% 100
71,17
64,26
67,72


Sanat Tarih Dersi için Sınıflar
Sınıf Mevcudu
Başarılı Öğrenci Sayısı
Başarısız Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
I.Dönem Ortalama
II. Dönem Ortalama
Yılsonu Ortalama
10/C
18
18
0
% 100
84,52
86,25
85,39
10/D
20
20
0
% 100
81,53
91,69
86,61

Tarih Öğretmeni M.Alparslan KAPLAN bu veriler ışığında tarih dersinde ki başarının oldukça iyi olduğunu belirtmekle birlikte okulumuzda açıldığında beri yaşanan öğretmen dolaşımının öğrenciler üzerinde olumsuzluk oluşturduğunu belirterek bunun en bariz örneğinin I. Dönem tarih notları ile II. Dönem tarih notları arasındaki düşüşten de rahatça anlaşılabileceğini belirtti.

8. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi:
Tarih dersleri işlenirken anlatım, soru-cevap, tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası, münazara gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Yıl boyunca ders anlatılırken tüm tekniklerin başarılı bir şekilde kullanıldığı her iki zümre öğretmenince ifade edildi. Tarih Öğretmeni M.Alparslan KAPLAN, ders anlatımında okulumuzun imkanları dahilinde akıllı tahtalarında etkili bir şekilde kullanıldığını belirtmiştir.

9. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi:
Haftalık ders saati 1 veya 2 olan dersler için her dönem en az iki yazılı, haftalık ders saati 3 veya daha fazla olan dersler için de her dönem en az üç yazılı yapılması sınav yönetmeliğe göre zorunlu olduğundan tüm derslerimiz iki saat olduğu için iki yazılı yapılması ve bu yazılı sınavlardan birisinin ortak sınav olması daha önceki zümre toplantılarında orta karar alınmıştır. Ancak 10. Sınıf Tarih dersi aynı zamanda Seçmeli Tarih olarak verildiği için bu sınıfların Tarih dersleri 3 yazılı olarak uygulanmıştır.

10. Dönem ödevlerinin görüşülmesi:
2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ödev yönetmeliğine göre yıllık ödevler ilk iki ay içerisinde verilmiş ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren toplanmıştır.

11. Dilek ve Temenniler:
Zümre Başkanı Yücel ARAS yılsonu zümre toplantısının iyi dilek temennileri ile kapatmış ve iyi tatiller dilemiştir.

M.Alparslan KAPLAN UYGUNDUR
Tarih Öğretmeni
19.06.2013
Yücel ARAS
Okul Müdürü
 
Üst Alt