• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih Test Tarih Deneme Sınavları Test-12

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,584
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-121) I. TBMM’nin en çok üzerinde durduğu ve gerçekleştirmeye çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ulusal kalkınmayı sağlamak

B) Demokrasiyi yerleştirmek

C) Yurdun düşmandan temizlenmesini sağlamak

D) Padişahlığı kaldırmak

E) Avrupa Devletlerinin güvenini sağlamak


2) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Antlaşmasına ait bir bilgi değildir ?

A) Politik bir zafer olması

B) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona ermesi

C) Batı cephesinin kapanması

D) Doğuda Misak-ı Milli sınırına erişilmesi

E) İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaşmadan alınması


3) Osmanlılar ilk kapitülasyonları hangi Avrupa Devletine vermiştir ?

A) Ceneviz

B) Venedik

C) Fransa

D) İngiltere

E) Almanya


4) Aşağıdaki padişahlardan hangi ikisi veraset sisteminde değişiklik yapmıştır ?

A) I. Murat – II. Murat

B) I. Murat – II. Ahmet

C) II. Ahmet – II. Murat

D) I. Murat – I. Ahmet

E) V. Murat – V. Ahmet


5) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışını hazırlayan savaş hangisidir ?

A) Katvan Savaşı

B) Dandanakan Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Puvatya Savaşı

E) Kadiks Savaşı


6) Aşağıdakilerden Hangisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülen bir yenilik (Islahat) değildir ?

A) Divan’dan, Meclis-i Mebusana geçiş

B) Medrese’den, Enderun’a geçiş

C) Yeniçeri Ocağı’ndan, Nizam-ı Cedit’e geçiş

D) Mecelle’den Kanun-u Esasi’ye geçiş

E) Monarşi’den, Meşrutiyet’e geçiş


7) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliğini sağlayan, uluslar arası dengede önemini arttıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Balkan Antantı

B) Ankara Antlaşması

C) Montrö Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Sadabat Paktı


8) Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözümlenemeyen sorunlardan birisidir ?

A) Yunan Sınırı

B) Musul Sorunu

C) Sovyet Sınırı

D) Duyun-u Umumiye borçları

E) Kapitülasyonlar


9) “Temsil Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Temsilciler Kurulu yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır ?

A) Edirne Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Balıkesir Kongresi

E) Sivas Kongresi


10) Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyıldan itibaren görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir ?

A) Padişah Abdülaziz’in Avrupa’ya gezmeye gitmesi

B) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C) Avrupa’da devamlı elçiliklerin kurulması

D) Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi

E) Türk matbaasının açılması


11) Osmanlı İmparatorluğu’nu “Hasta adam” olarak gören ve İngiltere ile paylaşmak isteyen Rusya’nın, isteğinin reddedilmesi üzerine 1853 yılında başlattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Trablusgarp Savaşı

B) Kırım Savaşı

C) 93 Harbi

D) Balkan Savaşı

E) I. Dünya Savaşı


12) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Baharat Yolu Osmanlıların oldu ?

A) Mısır’ın alınması

B) Kırım’ın alınması

C)İstanbul’un alınması

D) Suriye’nin alınması

E) Irak’ın alınması


13) Mondros Mütarekesi’nin “Osmanlı ordularının terhis edilerek dağıtılması” kararına bağlı kalmayarak, emrindeki orduyu terhis etmeyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refet Bele

B) Kazım Karabekir

C) Enver Paşa

D) Rauf (Orbay) Paşa

E) Fevzi Paşa


14) Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisi hazineye ait arazidir ?

A) Ocaklık

B) Yurtluk

C) Tımar

D) Mukataa

E) Vakıf


15) Aşağıdakilerden hangisi Yeniçerilere üç ayda verilen maaşlardır ?

A) Bennak

B) İltizam

C) Ulufe

D) Culûs

E) Avarız

cevap anahtarı ektedir
 

Ekli dosyalar

  • 102 bayt Görüntüleme: 18
Üst Alt