• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 6 Çıkmış Sorular

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
771
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

4-5/01/2014

1. Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer

B) Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali

D) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali

2. Hz. Muhammed’in hangi akrabasının adı “Abdülmuttalip”tir?

A) Dayısının B) Babasının
C) Dedesinin D) Amcasının

3. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur?

A) Gazne B) Karahanlı
C) Osmanlı D) Büyük Selçuklu

4. Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa “bilim ve sanat” alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır?

A) Abbasiler B) Emeviler
C) Osmanlılar D) Dört Halife

5. Karahanlı hükümdarı Buğra Han’ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

A) El-Ezher Medresesi B) Nizamiye Medresesi
C) Semerkant Medresesi D) Necmeddin Eyüp Medresesi

6. Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan “el-Tavvâhin” denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır?

A) Abbasiler – Eyyubiler

B) Abbasiler - Tolunoğulları

C) Karahanlılar – Gazneliler

D) Büyük Selçuklular - Harzemşahlar
7. Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır?
A) Egemenlik anlayışıyla
B) Kısa ömürlü olmasıyla
C) Yazılı eserler bırakmasıyla
D) İslamiyet’i kabul etmesiyle

8. Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini “Kaşgar”a nakletmiştir?
A) Bilge Kül Kadır Han B) Musa Baytaş Han
C) Yusuf Kadır Han D) Satuk Buğra Han

9. “Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaran Büveyhoğulları Devleti’nin Türk kökenli komutanı ............, Fatımi halifesinin yardımıyla yeni bir ordu kurmuş, Tuğrul Bey’in Bağdat’tan ayrılmasını fırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi halifesi adına okutmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Tutuş B) Arslan Besasîri

C) Yusuf Harezmî D) Ebu’l Kasım Buzcâni

10. Merkezi “Merv” şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kirman B) Suriye
C) Anadolu D) Horasan

11. Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir?
A) İran B) Bizans
C) Hindistan D) Moğolistan

12. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’in, orijinalinden yıllar sonra yazılmış ve
bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7

13. Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zevvare Camisi
B) Damgan Mescid-i Cuması
C) Kazvin Haydariye Mescidi
D) Gülpeyagân Mescid-i Cuması

14. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk-İslam devletlerinde yetişen ünlü bilginlerden biri değildir?

A) Harezmî B) İbn-i Rüşd
C) İbn-i Sina D) Ömer Hayyam

15. Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygur B) Osmanlı
C) Gazne D) Tolunoğulları

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir?
A) Ulaklar B) Devaddarlar
C) Serhengler D) Muhtesipler

17. Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ı, Fatımî Devleti’ni ortadan kaldırmak için çıkmış olduğu seferden geri dönmesine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romen Diyojen’in Doğu Anadolu’ya sefere çıkması
B) Gurluların, Gazne Devleti’nin varlığına son vermesi
C) Haçlıların Kudüs’ü ele geçirerek burada Kudüs Krallığı’nı kurması
D) İngilizlerin Babür hükümdarı Şah Alem ile Allahabat Antlaşması’nı imzalaması

18. Selahaddin Eyyûbi’nin aşağıdaki ailesinden / akrabasından hangisi, Yemen Eyyûbi Devleti’ni kurmuştur?

A) Babası Necmeddin Eyyûb B) Kız kardeşi Zümrüt Hatun
C) Kardeşi Turan Şah D) Dedesi Sadi

19. Memlûkler, Osmanlı padişahı II. Bayezid’in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir?
A) Cem Sultan’ı B) Padişah Bayezid’i
C) Tarafsız kalmışlardır.
D) İkisini de destekleyerek kargaşadan yararlanmak istemişlerdir.

20.
“Babür Devleti’nde din işlerine ............ adı verilen görevliler bakardı.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mir bahşi B) Kutval
C) Münşi D) Sadr
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
  • Tarih 2 Çıkmış Sorular
  • Çıkmış Sorular
  • Aynı Kategoriden Son Konular
  • Tarih 2 Çıkmış Sorular
  • Çıkmış Sorular
  • Üst Alt