• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 2 Çıkmış Sorular

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
771
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

8 Eylül 2012

1. Karahanlı Devleti hükümdarı
Satuk Buğra Han, İslamiyeti
kabul ettikten sonra aşağıdaki
isimlerden hangisini almıştır?
A) Abdülkerim B) Abdülhamit
C) Melikşah D) Ebubekir


2. İslam öncesi Arap kültürü,
aşağıdaki alanların hangisinde
daha çok gelişme göstermiştir?
A) Tıp B) Mimari
C) Hukuk D) Edebiyat


3. İslam Devleti’nin 3. halifesi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ebu Bekir

4. Hz. Muhammed doğmadan
önce aşağıdaki akrabalarından
hangisini kaybetmiştir?
A) Dedesini B) Annesini
C) Babasını D) Dayısını

5. Aşağıdakilerden hangisi,
İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda
kurulan devletlerden biri değildir?
A) Seba Devleti
B) Kutluk Devleti
C) Nebat Devleti
D) Tedmür Devleti

6. Heraklius, aşağıdaki ülkelerden
hangisinin imparatorudur?
A) Sasani İmparatorluğu
B) Çin İmparatorluğu
C) Japon İmparatorluğu
D) Bizans İmparatorluğu

7. “Enterdi” kavramını açıklayan ifade,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papanın halkı Haçlı Seferine
davet etmesi
B) Papanın bir ülkeyi kralı ile birlikte
cezalandırması
C) Papanın bir kişiyi mensubu
olduğu dinden çıkarması
D) Günahlarından kurtulmak isteyen
Hristiyanların papadan aldıkları af kâğıdı

8. Aşağıdakilerden hangisi Karluk, Yağma
ve Çiğil Türklerinin ortak özelliğidir?
A) Museviliği kabul eden ilk Türk
boylarıdır.
B) Moğollara bağlanan ilk Türk
boylarıdır.
C) İslamiyeti kabul eden ilk Türk
boylarıdır.
D) Anadolu’da beylik kuran ilk
Türk boylarıdır.

9. Aşağıdaki devletlerden hangisinin
kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır?
A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Harzemşahlar
D) Büyük Selçuklular


10. Anadolu’ya sefer düzenleyen
ilk Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Melikşah
B) Tuğrul Bey
C) Sultan Sencer
D) Sultan Alp Arslan

11. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük
Selçuklu Devleti’nin yıkılışından
sonra toprakları üzerinde kurulan
devletlerden biridir?


A) Memlûkler
B) Harzemşahlar
C) İldenizoğulları
D) Türkiye Selçukluları

12. Aşağıdakilerden hangisi
Türk - İslam devletlerinde şer’i
hukukun uygulayıcısıdır?
A) Kadı B) Atabey
C) Emir-i Dad D) Muhtesip

13. Aşağıdakilerden hangisi sivil
mimariye örnek olarak gösterilebilir?
A) Camiler B) Kiliseler
C) Köşkler D) Kümbetler

14. Karahanlıların Türkçeyi resmî

dil olarak kabul etmelerinde etkili
olan faktör,
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Etnik yapıları
B) Kut anlayışları
C) Gaznelilerle çağdaş olmaları
D) İslam dinini benimsemeleri

15. Türkiye Selçuklularının Sinop,
Alanya ve Antalya gibi liman
şehirlerini fethetmelerinin
temel amacı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bizans’ı yıpratmak
B) Ticareti geliştirmek
C) Göçebe Türkmenlere yurt bul-
mak
D) Anadolu’da siyasi birliği sağ-
lamak


16. I- Kösedağ Savaşı
II- Miryokefalon Savaşı
III- Yassı Çimen Savaşı
Türkiye Selçukluları Devleti
Döneminde yapılan yukarıdaki
savaşların kronolojik sıralaması,
aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) II - III - I B) III - I - II
C) I - II - III D) III - II - I

17. Türkiye Selçukluları Devleti’nde
mali işleri, aşağıdaki divanlardan
hangisi yürütmüştür?
A) Divan-ı Arz
B) Divan-ı İşraf
C) Divan-ı İstifa
D) Divan-ı Tuğra


18. Türkiye Selçukluları, Anadolu’nun
hangi yönünde uc bölgeleri
oluşturmamışlardır?
A) Doğu B) Batı
C) Güney D) Kuzey


19. Cengiz Han Döneminde Moğollar arasında en fazla
taraftar bulan din, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zerdüştlük B) İslamiyet
C) Şintoizm D) Budizm


20. Bir dönem “Ulu Cüz”, “Orta
Cüz” ve “Küçük Cüz” şeklinde
cüzlere (kısım - kol) ayrılarak
yönetilen hanlık, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hive Hanlığı
B) Kazak Hanlığı
C) Buhara Hanlığı
D) Hokand Hanlığı
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
  • Tarih 6 Çıkmış Sorular
  • Çıkmış Sorular
  • Aynı Kategoriden Son Konular
  • Tarih 6 Çıkmış Sorular
  • Çıkmış Sorular
  • Üst Alt