• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Klasik Sorular

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
14,365
Tepkime puanı
17,676
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com

İtibar:

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Klasik Sorular

1. Türk tarihinin ilk Anayasası’nın adını yazarak, kaç tarihinde, hangi padişah tarafından, ilan edildiğini belirtiniz.
2. I.Meşrutiyet kaç tarihinde, hangi Osmanlı Padişahı tarafından ilan edilmiştir?
3. II.Meşrutiyet kaç tarihinde, hangi Osmanlı Padişahı tarafından ilan edilmiştir? Bu dönemin en güçlü siyasi kuruluşunun adını yazınız.
4. Mart Olayı’nın tarihini ve sebeplerini yazınız.
5. Trablusgarb Savaşı, kaç tarihinde, hangi sebeple çıkmıştır?
6. Osmanlı Devleti, Trablusgarb Savaşı’na, hangi sebeplerden dolayı asker gönderememiştir?
7. Trablusgarb Savaşı, kaç tarihinde, hangi Antlaşma ile son bulmuştur? Bu Antlaşmanın şartlarını yazınız.
8. I.Balkan Savaşı’nın sebeplerini ve katılan devletleri yazınız.
9. I Balkan Savaşı kaç tarihinde, hangi Antlaşma ile son bulmuştur?
10. II.Balkan. Savaşı’nın sebebini, katılan devletleri ve Balkan Savaşları’nın Osmanlı Devleti açısından genel sonuçlarını yazın.
11. I.Dünya Savaşı’nın sebeplerini yazınız.
12. Üç’lü İtilaf Devletleri’nin isimlerini yazınız.
13. Üç’lü İttifak Devletleri’ni ve bu grupta yer alan diğer devletlerin isimlerini yazınız.
14. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma sebeplerini yazınız.
15. I.Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin isimlerini yazınız.
16. I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Müttefiklerine yardım gönderdiği cephelerin isimlerini yazınız.
17. Çanakkale Cephesi’nin açılma sebebini ve Çanakkale Muharebeleri’nin I.Dünya Savaşı için sonuçlarını yazınız.
18. Osmanlı Devleti Kafkas Cephesi’nde kimlerle savaşmış ve bu savaş sırasında elimizden nereleri çıkmıştır?
19. Kanal Cephesi’nin açılma sebebini yazınız.
20. A.B.D.’nin I.Dünya Savaşı’na katılmasının sebebini yazınız.
21. I.Dünya Savaşı’nın sonunda, İtilaf Devletleri hangi devletlerle, hangi barış andlaşmasını imzalamıştır?
22. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın tarihini ve Antlaşma Devletlerini hangi devletin temsil ettiğini yazınız.
23. Mondros Ateşkes Antlaşması, hangi tarihte, kimler arasında imzalanmıştır?
24. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın boğazlarla ilgili maddesini yazınız.
25. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesini ve amacını yazınız.
26. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. Maddesini ve amacını yazınız.
27. Mondros Ateşkes Antlaşması neden son derece ağır hükümler içermektedir?
28. Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması tasarıları doğrultusunda, hangi devletler,nereleri alacaktı?
29. Rusya’nın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi üzerine, gizli Antlaşmalarda kendisine düşen toprakların durumu ne olmuştur?
30. Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması doğrultusunda Boğazların durumu ne olmuştur?
31. Wilson İlkeleri’nin hükümlerinden 5 tanesini yazınız.
32. Wilson İlkeleri’nin Türkler ile ilgili maddeleri yazınız.
33. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın, gizli Antlaşmalar ve Wilson İlkeleri’nin boğazlarla ilgili maddelerini yazınız.
34. İngiltere, Batı Anadolu’nun işgalinde neden Yunanistan’ı desteklemiştir.(Gizli
Antlaşmalarda buraların İtalya ya bırakılmasına rağmen)
35. Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin isimlerini yazarak, Kilikyalılar Cemiyeti’ni açıklayınız.
36. Milli Cemiyetlerin isimlerini yazarak, Mavri Mira Cemiyeti’ni açıklayın.
37. Kuva-yi Milliye ne demektir? İlk kez nerede, kimlere karşı başlatılmıştır?
38. Batı Cephesi hangi kongrelerde alınan kararlarla kurulmuştur.
39. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’nin Kurtuluş Savaşı için önemini belirtiniz.
40. Osmanlı Devleti, Karadeniz Bölgesindeki Türklerin, Pontusçu Rumlara karşı silahlanmasını, niçin engellemeye çalışmıştır?
41. Mustafa Kemal Paşanın, 9. Ordu Müfettişi olarak, Karadeniz Bölgesindeki görevi neydi?
42. Amasya Genelgesi’nin tarihini ve önemini belirtiniz.
43. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, yöntem ve gerekçesi, ilk kez hangi tarihte, nerede belirtilmiştir?
44. Amasya Genelgesi’nin hükümlerinden 5 tanesini yazınız.
45. Erzurum Kongresi’nin tarihini, toplanma sebebini ve düzenleyen kuruluşun adını yazınız.
46. Kurtuluş Savaşı’nda ulusal sınırlar kavramından ilk kez hangi bölgede söz edilmiştir? Bu sınırların nereler olduğu hangi belge ile kesinleştirilmiştir?
47. Erzurum Kongresi kararlarından 5 tanesini yazınız.
48. Sivas Kongresi’nin toplanma tarihini ve kongrede Erzurum Kongresi kararlarına ilave
olarak alınan 2 kararı yazınız.
49. Sivas Kongresi’ne katılan delege sayısı, neden Erzurum Kongresi’nden daha azdır?
50. Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresi arasındaki farkları belirtiniz.
51. Sivas Kongresi’nin sonuçlarını maddeler halinde yazınız.
52. Amasya Görüşmesi hangi tarihte, kimler arasında yapılmıştır?
53. Amasya Görüşmesi’nin tarihini ve hangi bakımdan önemli olduğunu yazınız.
54. Amasya Görüşmesi’nde alınan kararlardan 3 tanesini yazınız.
55. Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşanın Ankara ya geliş tarihini yazarak, Ankara’nın
merkez seçilmesinin sebeplerini belirtiniz.
56. Misak-ı Milli nin ilan tarihini ve kararlarından 3 tanesini yazınız.
57. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi hangi kararlara yol açmıştır?
58. İstanbul kaç tarihinde, hangi sebeple işgal edilmiştir?
59. T.B.M.M. kaç yılında açılmıştır, ülkemizde T.B.M.M.’nin açılışından, günümüze kadar,
hangi anayasalar kabul edilmiştir?
60. İstanbul Hükümeti, T.B.M.M.’ne karşı hangi tedbirleri almıştır?
61. T.B.M.M.’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların başlıca sebepleri nelerdir?
62. T.B.M.M.’ne karşı çıkarılan ayaklanmalar kaç grupta incelenir, isimlerini yazınız.
63. Doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından yürütülen ayaklanmalara 2 örnek yazınız.
64. Kışkırtmalar sonucu çıkan ayaklanmaların isimlerini yazınız.
65. Azınlıkların çıkardıkları ayaklanmaları açıklayınız.
66. Kuva-yi Milliye Ayaklanmalarını açıklayınız.
67. T.B.M.M. ayaklanmalara karşı hangi önlemleri almıştır?
68. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanacak barış andlaşmasının, gecikmesinin sebeplerinden iki tanesini yazınız.
69. Sevr Barış Antlaşması’nın tarihini ve Osmanlı Devleti adına kimin imzaladığını yazınız.
70. Sevr Barış Antlaşması ile hangi devletler, nereleri alıyordu?
71. Sevr Barış Antlaşması’na göre Doğu Anadolu’nun durumu ne olacaktı?
72. Düzenli Ordu’nun kurulmasını zorunlu kılan sebepleri yazınız.
73. Kurtuluş Savaşındaki cephelerin isimlerini ve bu cephelerde kimlerle savaşıldığını yazınız.
74. Yeni Türk Devleti’nin ilk askeri cephesinin adını, kaç tarihinde açıldığını ve ilk komutanını yazınız.
75. Doğu Cephesi’nde kimlerle savaş yapılmıştır? Bu savaşlar kaç tarihinde, hangi Antlaşma ile son bulmuştur?
76. Güneydeki Kuva-yi Milliye birliklerinin, Batı Anadolu’dakilerden farklarını yazınız.
77. Güney Cephesi’nde kimlerle savaş yapılmıştır? Bu savaşlar kaç tarihinde, hangi
Antlaşma ile son bulmuştur?
78. Batı Cephesi savaşlarının isimlerini yazınız.
79. I. İnönü Muharebesi’nin, Kurtuluş Savaşı için önemli sonuçlarını yazınız.
80. II. İnönü Muharebesi’nin getirdiği sonuçları yazınız.
81. Kütahya – Eskişehir Muharebeleri’nin sonuçlarını yazınız.
82. Mustafa Kemal Paşa, hangi savaştan sonra, kaç tarihinde Başkomutan seçilmiştir?
83. Tekalif-i Milliye emirlerini açıklayınız?
84. Sakarya Meydan Muharebesi’nin getirdiği sonuçları yazınız.
85. Türk tarımını geliştirmek için yapılan yenilikleri yazınız.
86. Nüfus Mübadelesi Lozan da nasıl çözülmüştü,buna rağmen niçin geç gerçekleşmiştir?
87. Dünyadaki hangi gelişmeler karşısında Türkiye,boğazlar üzerinde tam egemenlik kurmak için harekete geçmiştir?
88. Sadabat Paktının kuruluş amacı nedir?Hangi ülkeler arasında kurulmuştur?
89. Atatürk İlkelerinin ortak özellikleri nelerdir?
90. Atatürk İlkelerini yazınız.
91. Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesini açıklayınız.
92. Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.
93. Atatürk’ün Devletçilik ilkesini açıklayınız.
94. Atatürk’ün Halkçılık ilkesini açıklayınız.
95. Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesini açıklayınız.
96. Atatürk’ün Laiklik ilkesini açıklayınız.
97. Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarını yazınız.
98. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin dış siyasetiyle ilgili gerçekleştirdiği önemli işler neler olmuştur?
99. İlk cumhurbaşkanı,başbakan ve meclis başkanının adlarını yazınız.
100. Atatürkçülüğün tanımını yazınız.
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
En Çok Görüntülenen Konular
Aynı Kategoriden Son Konular
Üst Alt